Pressemelding

Ansikt til ansikt-arrangement for enslige voksne med eldste Andersen, søster Bingham og søster Eubank

Arrangementet som finner sted 13. juni 2021, er for enslige voksne som er 31 år eller eldre

Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, president Jean B. Bingham og søster Sharon Eubank i Hjelpeforeningens generalpresidentskap vil være vertskap for et ansikt til ansikt-arrangement for enslige voksne som er 31 år eller eldre 13. juni 2021.

FaceToFace_June13

​​​​​​​“Vi vet at mange enslige voksne står overfor vanskelige utfordringer eller har spørsmål eller bekymringer,” sa eldste Andersen, og la til at “Frelserens kjærlighet kan helbrede enhver sorg. Vi håper å kunne dele Frelserens uforlignelige kjærlighet med våre venner over hele verden.”

Arrangementet vil bli overført via Kirkens satellittsystem, broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, face2face.ChurchofJesusChrist.org, Latter-Day Saints Channel, BYUtv og andre kanaler søndag 13. juni kl. 16.00 MDT. Lokale ledere oppfordres til å fastsette visningsdato og -tidspunkt som passer best for de enslige voksne i deres område.

Alle enslige voksne som er 31 år eller eldre, inviteres til å delta.

Enslige voksne utgjør over 50 prosent av Kirkens voksne medlemmer, bemerket søster Bingham. “Det er et betydelig publikum!” sa hun. “Vi ser frem til å samtale med dem om deres bidrag til riket, deres evne til å tjene andre og deres kjærlighet til Herren Jesus Kristus.”

Søster Eubanks sa at hun som enslig voksen selv er glad for å ha denne åpne samtalen med andre enslige voksne. “Alle medlemmer, uansett omstendigheter, har så mye å bidra med,” sa hun, “og vi håper å bedre anerkjenne dette hos Kirkens medlemmer.”

Eldste Andersen tilføyde: “Til disse voksne, enten dere aldri har vært gift eller er enke/enkemann, skilt eller aleneforelder, er det behov for dere i Guds rike. Vi er takknemlige for alt dere gjør for å bringe Herrens verk fremover.”

Kort tid etter direktesendingen vil et opptak av andakten bli arkivert og gjort tilgjengelig for visning etter behov på face2face.ChurchofJesusChrist.org, Gospel Media, YouTube, Evangeliebibliotekog andre kanaler.

For direkteavspilling, språk og sendedetaljer, se sendeplanen. For hjelp med satellittutstyr og direkteavspilling, se mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.