Pressemelding

Generalkonferansen: Trofaste europeere ser frem til oppmuntrende budskap om et kristent liv

Trofaste medlemmer over hele Europa ser frem til den 185. halvårlige verdensomspennende konferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Konferansens møter vil bli sendt direkte fra Konferansesenteret i Salt Lake City i USA fra og med lørdag 26. september 2015.

Europeiske medlemmer og venner av Kirken vil samles i møtehus og private hjem for å lytte til inspirerte budskap og veiledning fra Det første presidentskap og andre ledende funksjonærer i Kirken. Samtidig som de gleder seg til å høre nye taler, forbereder mange siste-dagers-hellige seg ved å reflektere over det som ble sagt under forrige verdensomspennende konferanse i april i år.

“I april var det virkelig spesielt for meg fordi jeg fikk så mange svar som har gitt meg mot i lang tid,” sier Marsida Veliu fra Albania. “Dette har ikke bare gitt meg mot, men en fantastisk følelse av fred.”

Rima Avanesjan fra Tyskland tenkte på ordene fra eldste M. Russell Ballard. I sin tale henvendte eldste Ballard seg til de unge i Kirken. Budskapet hans oppmuntret Avanesjan til å sette seg en rekke mål å fokusere på til neste verdensomspennende konferanse. “Noe av det jeg har jobbet med, er daglig skriftstudium og å bidra med fasteoffer hver måned. Det er en god balanse mellom å gjøre noe for mitt eget åndelige velvære og å vende meg utover for å hjelpe de trengende.”

Akkurat slik hver enkelt er unik, kan de trofaste komme fra den verdensomspennende konferansen med forskjellige temaer i tankene. Personlig inspirasjon veileder ofte tilhørerne til læresetninger og prinsipper som er spesielt relevante akkurat da. “Jeg elsket å høre alle talene, men den som skilte seg ut for meg, var av eldste Dale G. Renlund,” sier Debbie Twigger fra Storbritannia når hun tenker på forrige konferanse. “Uttalelsen ‘en helgen er en synder som fortsetter å prøve’, gjorde virkelig inntrykk på meg og hjalp meg å innse at selv om jeg ikke er fullkommen, kan jeg fortsette å prøve å bli mer lik Kristus.”

Hennes mann Anthony C. Twigger tilføyde: “Etter konferansen liker jeg å skumlese emneregisteret i konferansenummeret for å finne de emnene som er mest omtalt under den verdensomspennende konferansen, bare for å få et overordnet tema. Som vanlig kom ‘Jesus Kristus’ på topp, med ‘Forsoningen’ og ‘Familien’ på delt andreplass.”

Kirkens medlemmer forventer lignende opplevelser i løpet av den 185. halvårlige den verdensomspennende konferansen. Noen føler det er viktig å skrive ned disse inspirerende tankene under konferansen slik at de kan brukes senere. “Når vi ser på den verdensomspennende konferansen i kirkesalen, har vi med oss et ark med bilde av profeten for å skrive ned ord som gjør inntrykk på oss og ting vi bør gjøre,” sier Marie-Antoinette og Charles Cuenot fra Frankrike.

Det følgende er en liste over møter og tider for den 185. halvårlige verdensomspennende konferansen (tidene er lokaltid i Salt Lake City, åtte timer bak sentraleuropeisk tid):

-Lørdag 26. september kl 18.00: Kvinnenes fellesmøte.

-Lørdag 3. oktober kl 10.00: Møtet lørdag formiddag.

-Lørdag 3. oktober kl 14.00: Møtet lørdag ettermiddag.

-Lørdag 3. oktober kl 18.00: Prestedømsmøtet.

-Søndag 4. okt kl 10.00: Møtet søndag formiddag.

-Søndag 4. okt kl 14.00: Møtet søndag ettermiddag.

Informasjon om direkteavspilling og ytterligere informasjon finnes på www.lds.org. Fullstendige oversettelser av talene vil bli tilgjengelig i løpet av ukene etter konferansen.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.