Mormon Newsroom
Pressemelding

Generalkonferansen i april 2020

Kjære brødre og søstre

Vi er dypt bekymret for den globale utbredelsen av sykdom forårsaket av COVID-19. Vi har rådført oss med myndigheter, kirkelige og medisinske ledere over hele verden, og har med bønnens hjelp vurdert de gjeldende omstendigheter. Vi ønsker å være gode verdensborgere og gjøre det vi kan for å begrense denne smittsomme sykdommen. Vi er ytterst takknemlig for de mange som arbeider utrettelig for å bekjempe denne helserisikoen. Vi ber for dem og for alle som lider.

For å bidra til å begrense dette problemet, føler vi at det er klokt å innskrenke tilstedeværelsen på den kommende generalkonferansen i april 2020. Vi planlegger å gjennomføre alle fem møtene av denne konferansen i konferansesenteret. Generalautoriteter, ledere på generalplan og deres ektefeller, musikere, kor, teknikere og andre vil delta etter oppdrag. Konferansens møter vil bli distribuert over hele verden kun via teknologi. Publikum vil ikke få adgang i konferansesenteret i Salt Lake City, eller i stavssentre eller møtehus i områder hvor smitte er en bekymring. Spørsmål om andre store sammenkomster av Kirkens medlemmer vil bli besvart i andre meddelelser.

Vi lever i en bemerkelsesverdig tidsalder. Herren har velsignet oss med teknologi og evne til å delta i og motta budskap fra Kirkens ledere i alle deler av verden. Denne spesielle konferansen vil feire tohundreårsjubileet for Det første syn og gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium i disse siste dager.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å forberede seg til denne konferansen. Når vi gjør det, vil vi bli velsignet med å høre Herrens ord og delta i en generalkonferanseopplevelse som ikke bare vil være minneverdig, men uforglemmelig.

Vennlig hilsen

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.