Meetinghouse_aa.jpg
Pressemelding

Store sammenkomster av Kirkens medlemmer

Kjære brødre og søstre

Med den nylig annonserte forandringen for fremmøte på generalkonferansen i april 2020 gir vi følgende veiledning relatert til store sammenkomster av Kirkens medlemmer.

Etter å ha vurdert råd fra myndigheter, kirkelige og medisinske ledere fra hele verden og vår egen bønnfylte refleksjon, vil vi utsette stavs- og lederskapskonferanser og andre store sammenkomster i Kirkens områder hvor sykdom forårsaket av COVID-19 er en utfordring. Dette gjelder:

  • Asia
  • Asia nord
  • Europa
  • Europa øst
  • Alle områder i USA og Canada

Disse midlertidige justeringene vil tre i kraft fra 16. mars 2020. Store sammenkomster i andre områder i verden kan fortsette som vanlig med mindre områdepresidentskaper, i samråd med sine ledere, tilråder noe annet.

Når det gjelder ukentlige gudstjenester, aktiviteter og andre møter skulle medlemmene følge veiledning fra sine lokale ledere som vil motta rettledning på vanlig måte.

Ettersom denne stadig foranderlige situasjonen utvikler seg, vil vi gi videre veiledning om dette emnet.

Med vennlig hilsen
 

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.