MTC_aa.jpg
Pressemelding

COVID-19s virkning på opplæringssentre for misjonærer

Fra og med 16. mars 2020 vil alle misjonærer som er planlagt å skulle komme til opplæringssentre for misjonærer i Provo i Utah eller Preston i England, få opplæring via videokonferanser

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/covid-19-mtc-adjustment

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende brev onsdag 11. mars 2020, til medlemmer av Kirken over hele verden. Seniorlederne kunngjorde en betydelig endring av tjenesten i opplæringssentrene for misjonærer i Provo i Utah og Preston i England. (Se også to andre brev fra Det første presidentskap, sendt onsdag, som tar for seg viktige oppdateringer av formatet på generalkonferansen i april 2020 og restriksjoner på andre store sammenkomster av medlemmer.)

Kjære brødre og søstre

Å ta vare på våre misjonærers helse og sikkerhet og dem de møter, er avgjørende for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi har rådført oss med myndigheter, kirkelige og medisinske ledere over hele verden om spredningen av COVID-19. Vi har med bønnens hjelp tatt hensyn til disse omstendighetene som er under utvikling og gjennomfører ytterligere tiltak ved opplæringssentre for misjonærer for å beskytte misjonærene og unngå mulig spredning av viruset.

Fra og med 16. mars 2020 vil alle misjonærer som er planlagt å skulle komme til opplæringssentre for misjonærer i Provo i Utah eller Preston i England, få opplæring via videokonferanser. Andre opplæringssentre for misjonærer vil fortsette å fungere som vanlig, men de vil ikke motta noen misjonærer fra regioner hvor myndigheter begrenser aktivitet. Misjonærer fra disse områdene vil også få opplæring via videokonferanser.

Vi tror at dette midlertidige virtuelle opplæringsprogrammet vil bidra til å forberede misjonærer til misjonsmarken, samtidig som det minimerer risikoer knyttet til smittsomme sykdommer.

Hver misjonær vil motta konkret informasjon om lengden på opplæringen, tidsplaner og annen logistikk når hans eller hennes startdato nærmer seg. Når misjonærene har fullført sin opplæring via Internett, vil de reise direkte til sine misjonsoppdrag.

Vi vil fortsette å følge utviklingen nøye og gjøre ytterligere justeringer etter behov.

Vi er glad i våre misjonærer og deres familier, og er takknemlig for deres villighet til å tjene Herren. Vi håper de utnytter denne unike opplæringen for å forberede seg til en storartet periode med Kristuslignende tjeneste.

Vennlig hilsen

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.