Pressemelding

Forenes gjennom tro

Da covid-19 strammet grepet om verden, begynte samfunnet å stenges ned. Arrangementer ble avlyst, forretninger ble stengt og til og med tradisjonelle feiringer ble sløyfet. Religiøse møter ble satt på vent. I Sabadell i Spania fortsatte imidlertid en interreligiøs gruppe sin innsats virtuelt.

Den interreligiøse Dialogue Group of Sabadell (GDIS) møtes månedlig for å drøfte en rekke forskjellige emner. Ifølge Cristina Villar Rey fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: “Gruppen har tilslutning fra byrådet og har som formål å fremme kunnskap og gjensidig respekt mellom de forskjellige religiøse trossamfunnene som finnes i kommunen.”

Siste dagers hellige, katolikker, baptister, anglikanske, Brahma Kumaris, Bahá‘í, jødiske og evangeliske representanter bestemmer et årlig emne. Hver måned deler en av representantene læresetningene i sin respektive trosretning om det tildelte emnet. Gjestetalere kan også fra tid til annen inviteres til å dele ekspertise innen lovgivning, helse og andre saker.

Etter mange måneder med videokonferanser, ble det første direktemøtet i GDIS nylig avholdt. Gruppen samlet seg i et skogholt på eiendommen til en av Jesu Krist Kirkes kirkebygninger. Det ble bestemt at en gudstjeneste skal avholdes i september som en hyllest til alle som døde i pandemien. Byrådet i Sabadell vil delta på arrangementet.

Interfaith01
Interfaith01
Noen medlemmer av gruppen etter møtet i mai2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

På samme måte møttes den portugisiske interreligiøse dialogarbeidsgruppen nylig i et blandingsformat et og et halvt år etter begynnelsen av pandemien. Representanter for 15 kirker i Portugal møttes tirsdag 22. juni. På grunn av myndighetenes restriksjoner som gjorde det mulig å bruke 30 prosent av konferanserommet, var det noen som deltok personlig med resten tilstede virtuelt.

Interfaith02
Interfaith02
Direktesending av portugisisk interreligiøs dialogarbeidsgruppe2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Talerne ble valgt ut fra gruppens religiøse representanter. Dr. Joaquim Moreira fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige talte om “Den sosiale siden av at kirker i Portugal gir humanitær støtte”. I tillegg til kirkelige ledere deltok mange statlige og ikke-statlige ledere.

Interfaith03
Interfaith03
Dr. Moreira taler2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ifølge dr. Moreira har gruppen “regelmessige månedlige møter hvor vi drøfter spørsmål av religiøs betydning og hvordan religioner kan utgjøre en positiv forskjell i det portugisiske samfunnet.” Deres mål er harmoni mellom religioner, med respekt for hver enkelts doktrinære forskjeller, men forenet i felles hensikt.

De siste emnene de har drøftet, omfatter overholdelse av helselover i landet knyttet til pandemien. Dette innbefatter formidling av kommunikasjon om vaksiner og å hjelpe migranter å bli vaksinert uten frykt for å bli utvist fra landet. I tillegg hjelper de flyktninger med integrering i det portugisiske samfunnet.

Gruppen søker å oppnå like rettigheter for alle religioner. En ting de ønsker å oppnå er å legalisere proselyttering i Portugal. De søker å oppnå en balanse mellom sekularisme og religion for ungdom i det portugisiske utdanningssystemet. I lys av dette arbeider de for å omforme emnet “Katolsk moralsk og religiøs utdannelse” til “Religionshistorie.” De etterstreber videre å bryte ned mytene om forskjellige religioner blant unge voksne og “så frø for opprettelsen av religiøs fred i Portugal.”

Forståelse, respekt, vennskap og kjærlighet. Dette er noe mennesker fra alle trossamfunn etterstreber. Å samarbeide i denne ånd gjør disse gruppene i stand til å søke håp om fred og enhet, eliminere stereotypier, avskaffe misoppfatninger og unngå fremmedgjøring. Ved å se etter fellestrekk i stedet for forskjeller kan de stå sammen for å bidra til å beskytte religionsfriheten.

Eldste David A. Bednar, en apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hevder at “En riktig forståelse av og respekt for religiøse grupper kan gi viktige fordeler for hele samfunnet.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.