Pressemelding

Anledninger til seniortjenestemisjon øker for siste dagers hellige over hele verden

Aktuelle siste dagers hellige hvor som helst i verden kan vurderes for en seniortjenestemisjon

I et brev fra Det første presidentskap står det at det nå er anledning til å utføre seniortjenestemisjon for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hvor som helst rundt om i verden.

Oppdrag som seniortjenestemisjonær var tidligere bare tilgjengelig for dem som bor i USA, Canada og et begrenset antall andre områder. Disse misjonærene bor hjemme og virker i 8 til 40 timer i uken i minst seks måneder. De deltar i tjeneste som kan gi dyp åndelig berikelse. Deres lokale stavspresident er fortsatt deres kirkelige leder.

seniortjenestemisjonærer01
seniortjenestemisjonærer01
seniortjenestemisjonærer2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Det første presidentskap fortsetter å oppfordre siste dagers hellige til å reise på seniormisjon borte fra hjemmet hvis omstendighetene tillater det. De som er interessert i å virke som seniormisjonærer eller seniortjenestemisjonærer, kan søke på SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Denne delen av Kirkens nettsted er tilgjengelig på engelsk og vil snart være tilgjengelig på fransk, spansk og portugisisk. Siden vil samordne Kirkens behov med dine talenter, interesser og tilgjengelighet. Nye tjenestemuligheter legges stadig ut på nettstedet. “Vi er dypt takknemlige for den trofaste tjeneste som seniormisjonærer over hele verden utfører, og for de betydelige bidragene de gir for å bygge opp Guds rike,” står det i brevet fra Det første presidentskap.

seniortjenestemisjonærer02
seniortjenestemisjonærer02
seniortjenestemisjonærer2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkens over 20 000 seniortjenestemisjonærer hjelper folk å komme nærmere Gud og føle hans kjærlighet på mange måter. De bistår på misjonskontorer, biskopenes lagerhus, distribusjonssentre, FamilySearch-sentre og -biblioteker, selvhjulpenhetsprogrammer, BYU–Pathway, arbeidskontorer og mange andre steder. Anledninger til seniortjenestemisjon, både hjemmefra og borte fra hjemmet, ble meddelt i en ny oppdatering av kapittel 24 i Generell håndbok.

Det er for tiden tusenvis av anledninger til seniortjenestemisjon. I februar 2021 begynte for eksempel seniortjenestemisjonærer å bli kalt og tilordnet Kirkens templer i USA og Canada som virkefelt, for å utføre arbeid annet enn selve ordinansarbeidet. De vil fylle oppgaver som tidligere ble utført av frivillige i tempelet.

Ytterligere detaljer om anledninger til seniortjenestemisjon finnes i dette brevet og vedlegget fra Det første presidentskap.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.