Pressemelding

Finn styrke i Kristus og få kontakt gjennom programmet Overvinn avhengighet

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges’ program Overvinn avhengighet (ARP) hjelper dem som er interessert i å arbeide for å overvinne avhengighet eller tvangsmessig adferd, til å ha håp om at rehabilitering er mulig, selv under en pandemi.

“På den andre siden av avhengighet finnes det håp, helbredelse og lykke,” sa Karen, en ARP-deltager som er i ferd med å komme seg etter narkotikaavhengighet. “Jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt denne opplevelsen fordi det har gitt meg et forhold til Jesus Kristus som jeg aldri trodde var mulig.”

Addiction Recovery 01
Addiction Recovery 01
Hver uke holdes rundt 2800 ARP-møter i 30 forskjellige land og på 17 forskjellige språk. Disse møtene finner sted personlig, men også virtuelt.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Karen begynte først å slite med avhengighet da hun arbeidet som sykepleier og tok høyere utdannelse. “Jeg hadde også en spontanabort, og etter spontanaborten fikk jeg resept på avhengighetsskapende smertestillende medisiner, og det var første gang jeg innså at disse stoffene hjalp meg å føle meg bedre til sinns, så vel som med den smerten jeg hadde.”

Karen begynte å bli avhengig og begynte å stjele narkotiske stoffer fra jobben. Da hun ble tatt og mistet jobben, begynte Karen sin reise til rehabilitering. På denne reisen deltok hun på ARP-møter.

“Møtene for å overvinne avhengighet var sannsynligvis det viktigste i min rehabilitering,” sa Karen. “Mens jeg satt der og hørte historiene til andre mennesker – det var andre gode, gode mennesker som hadde strevd med avhengighet, og å høre historiene deres og se hvordan de lyktes, ga meg håp om at jeg også kunne bli bedre.”

“Da jeg regelmessig gikk på møter, følte jeg at helbredelsens kraft tok over. Jeg er en helt annen person i dag enn jeg var da dette skjedde. På grunn av Jesus Kristus vet jeg at jeg ikke trenger å defineres av det jeg gjorde den gangen, og at jeg er et godt menneske. Jeg har følt hans kjærlighet. Jeg har følt ham komme inn i mitt liv og forandre hvem jeg er,” sa Karen.

Hva er Kirkens program Overvinn avhengighet?
Kirkens program Overvinn avhengighet gir støtte og et trygt sted for alle som arbeider for å overvinne avhengighet eller tvangsmessig adferd. Programmet består av støttegrupper som følger en 12-trinns tilnærming med et rammeverk i evangeliet. Hver gruppe består av deltagere som arbeider mot rehabilitering, tjenestemisjonærer tilknyttet ARP og tilretteleggere som selv har funnet rehabilitering og helbredelse gjennom programmet Overvinn avhengighet. Det finnes adskilte grupper for dem som strever med generell avhengighet og bruk av pornografi. Det finnes også støttegrupper som ektefeller og familiemedlemmer kan delta i.

Addiction Recovery 02
Addiction Recovery 02
Hver ARP-gruppe består av deltagere som arbeider mot rehabilitering, tjenestemisjonærer tilknyttet ARP og tilretteleggere som selv har funnet rehabilitering og helbredelse gjennom programmet Overvinn avhengighet.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
 

“I samfunnet og spesielt i Kirken er det så mye skam og stigmatisering rundt vanedannende og tvangsmessig adferd. Derfor lider folk i stillhet, og det knuser mitt hjerte,” sa Ben Erwin, en terapeut i Family Services og leder for programmet Overvinn avhengighet. “Overvinn avhengighet er et trygt sted hvor hvem som helst kan finne anerkjennelse, medfølelse, hjelp, støtte, sannhet og helbredelse. Når du går inn på et møte i programmet Overvinn avhengighet, dømmer ikke folk, stirrer eller kaster stygge blikk – de ønsker deg hjertelig velkommen. De er så glade for at du kom. Og de vil invitere deg til å fortsette å komme tilbake.”

Finn et virtuelt eller personlig møte
Hver uke holdes rundt 2800 ARP-møter i 30 forskjellige land og på 17 forskjellige språk. Disse møtene finner sted personlig, men også virtuelt. Hvis det ikke er noen møter i ditt område, eller hvis du føler deg mer tilpass med å delta virtuelt, kan du delta på et Zoom- eller telefonmøte.

“Tradisjonelt har vi møtt hverandre personlig, men gjennom covid har vi vokst og utviklet nettbaserte møter hvor folk kan delta via Zoom,” sa Erwin. Virtuelle møter har vært en nødvendighet under pandemien, men de gir også mange fordeler. Hvis det ikke er et møte i ditt område, kan du bli med på et møte i en annen by. Hvis du føler deg mer tilpass med å være anonym, kan du gjøre det virtuelt.

“Virtuelle møter gir folk en ekstra mulighet til å ta det første skrittet. Det første møtet er alltid det mest skremmende, det er alltid det vanskeligste – men hvis du har litt tro, kan du bli med i en telefonsamtale. Du trenger ikke å si ditt egentlige navn. Du kan bare gå og sitte og delta og lytte og iaktta og føle Ånden.”

Få kontakt med Frelseren
Kirkens program Overvinn avhengighet handler om å støtte hverandre og få kontakt med hverandre for å overvinne avhengighet, men det handler også om å få kontakt med Frelseren Jesus Kristus. Han ønsker å hjelpe oss i våre prøvelser, og han er kilden til helbredelse.

“Frelseren er fullt klar over alle våre prøvelser og vanskeligheter. Når to eller tre er samlet i hans navn, er han der også,” sa Erwin. “Når vi samles for å støtte hverandre i å overvinne denne utfordringen gjennom ham, er min erfaring at han er der sammen med oss.”

Gå til addictionrecovery.ChurchofJesusChrist.org for å finne et virtuelt eller personlig møte. Nettstedet inneholder også historier om håp, videoer og støttegruppeveiledninger. Du kan også lytte til podkaster av innspilte møter for å lære mer om hvordan et møte foregår.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.