Newsroom
Pressemelding

Kirken deler påskeinitiativet “Fordi Han lever”

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil innlede et påskeinitiativ med fokus på Jesu Kristi læresetninger lørdag 28. mars 2015. Initiativet “Fordi Han lever” forventes å nå millioner gjennom sosiale medier, månedlange utstillinger i utvalgte besøkssentre, medlems- og misjonærverktøy og en betalt kampanje på Internett på hundrevis av nettsteder.

Kirkens første presidentskap vil sende e-post til medlemmene 28. mars med invitasjon til å delta i initiativet. Mars-numrene av Kirkens publikasjoner, Liahona, Ensign og New Era, inneholder også en presentasjon av medieinitiativet.

“Som vår Herre Jesu Kristi disipler i disse siste dager, har vi også blitt pålagt å vitne om Frelserens forsoning og oppstandelse… I likhet med de himmelske sendebudene i tidens midte, erklærer vi: ‘Han er ikke her, han er oppstått’ [Matteus 28:6]. Han lever. Og fordi han lever, kan også vi finne ‘fred i denne verden og evig liv i den kommende verden’ (L&p 59:23),” sa eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum i mars-nummeret av Ensign. “Vi vil være i nesten alle verdens land med dette budskapet, som innbyr alle til å lære mer om Jesus Kristus og følge hans eksempel i sitt daglige liv,” tilføyde Greg Droubay, leder for mediekontakt i Kirkens misjonæravdeling. Droubay forklarte at inspirasjonen bak initiativet er dokumentet “Den levende Kristus”, som ble utgitt av Kirken i januar 2000. “Dette unike dokumentet som er undertegnet av levende profeter, seere og åpenbarere som bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus slik bare de kan, har vært inspirasjonen, grunnlaget og den invitasjonen vi har ønsket å gi verden,” sa han.

Innhold med tilknytning til “Fordi Han lever” vil hver dag bli lagt ut på Mormon.orgs sosiale mediesider (Facebook, Twitter og Google+) fra lørdag 28. mars til 1. påskedag, 5. april. Innhold på sosiale medier vil gi eksempler på velsignelsene som er tilgjengelig for oss i vårt daglige liv. De som deler innhold på nettet, oppfordres til å bruke emneknaggen #BecauseHeLives på sine sosiale mediekanaler. Disse inspirerende budskapene vil være tilgjengelig for deling hele året. Kirken har lansert et nettsted, HeLives.mormon.org, med blant annet en “Fordi Han lever”-video som fokuserer på å finne, kjenne og følge Jesu Kristi læresetninger og alt han gjorde mulig ved sin forsoning. En dag for dag-beretning om den siste uken av Frelserens liv vil være fremhevet. Både nettstedet og videoen, som er to minutter lang, er tilgjengelige på 21 språk: Engelsk, spansk, portugisisk, albansk, armensk, cebuano, kinesisk, nederlandsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, latvisk, polsk, russisk, svensk, tagalog, thailandsk og ukrainsk. Droubay sier at det nyeste språket som vil bli lagt til på listen, er albansk. “Grunnen til dette er at Mormon.org nettopp har blitt tilgjengelig på dette språket. Det er derfor en anledning til å nå en ny gruppe mennesker.” 1. påskedag, 5. april, vil Kirkens “Fordi Han lever”-initiativ være på hovedoppslaget på YouTubes hjemmeside i ni land, herunder USA, for å nå et potensielt publikum på 250 millioner seere. De andre landene er Canada, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Japan og Italia.

“Denne muligheten på YouTube er en enestående anledning for Kirken til å nå et verdensomspennende publikum på én dag,” bemerket Droubay. Hovedoppslaget vil inneholde en forkortet versjon av videoen og en invitasjon til å besøke nettstedet. “Vi er svært interessert i å gi våre heltidsmisjonærer flere undervisningsanledninger,” forklarte Droubay. Misjonærene har utdelingskort for å fremme initiativet gjennom påskehøytiden og i løpet av året. Andre kan også kjøpe kortene på InternettI tillegg tilbyr utvalgte besøkssentre gjestene “Fordi Han lever”-utstillinger å nyte i påsken. “Alle Kirkens besøkssentre i USA, besøkssenteret ved Mexico City tempel og besøkssenteret ved Hyde Park Chapel i London vil ha utstillinger som fremmer ‘Fordi Han lever’,” sa han. Det verdensomspennende initiativet “Fordi Han lever” foregår i regi av Kirkens misjonæravdeling i Salt Lake City. Kirken lanserte sitt første påskeinitiativ i 2014, med en ukelang kampanje med tittelen “På grunn av Ham”. Den omfattet en YouTube-video som fikk over 5 millioner visninger den første uken etter at den ble lagt ut.

I desember nådde et månedlangt juleinitiativ, “Han er gaven”, millioner gjennom sosiale medier, utstillinger ved besøkssentre, medlems- og misjonærverktøy, betalte Internett-kampanjer og utendørs reklame på Times Square i New York. Videoen fikk mer enn 33 millioner visninger. Juleinitiativet fokuserte på vår himmelske Faders kjærlighet som ble tilkjennegitt ved den hellige gaven Jesus Kristus. “Hvert av disse initiativene og helt frem til julen 2015, vil fortsette å fokusere på Jesus Kristus, og disse budskapene bygger på hverandre,” sa Droubay.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.