Pressemelding

Espen Lynne Amundsen avløst om leder i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)

Espen STL ccp

På STLs årsmøte i februar ble Espen Lynne Amundsen avløst om leder i STL. Han har på en beundringsverdig måte greid å holde en levende og god dialog med alle involverte. Det kan være krevende, for det er store avstander i ståsted i STL sin gruppe, men mange felles verdier også. Og disse verdiene har fått best plass i dialogen.

Han ble takket og anerkjent fra mange av STLs medlemmer, som både roste ham som person, men også for det ståsted vi har som kirke. Det hadde vært noe om de trossamfunn vi virker sammen med i STL kunne ha fått det samme synet på oss som kirke som de rundt bordet har fått gjennom Espen Amundsens lederskap. Blomster, plakett og hedersord ble overbragt.

Kanskje er dette forumet et av de viktigste steder å ta bort fordommer og motstand fra våre trosfeller i den religiøse verden. Og bygge broer. Et spennende sted å være, med et stort mangfold. Bror Amundsen brøytet opp veien til dette. Det skal vi alle være glade og takknemlige for.

Ingrid Rosendorf Joys (bildet ovenfor), som representerer Oslo katolske bispedømme overtar som leder i STL etter Espen Lynne Amundsen

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.