Pressemelding

Flyktninghjelp

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt oppfordret til å yte hjelp til flyktninger over hele verden. I oktober 2015 utstedte Det første presidentskap, Kirkens høyeste ledende organ, et brev til alle medlemmer av Kirken med oppfordring om å yte hjelp. I mars 2016 utstedte Det første presidentskap et brev til Kirkens medlemmer med oppfordring til kvinner i alle aldre om å hjelpe flyktninger i sitt eget lokalsamfunn. Dette brevet, som redegjorde for hjelpeinnsatsen “Jeg var en fremmed”, inneholder en oppfordring fra presidentskapene for kvinnenes hjelpeorganisasjoner i Kirken – de som leder organisasjonene Hjelpeforeningen, Primær og Unge kvinner – med informasjon om hvordan de kunne engasjere seg.

Som Jesu Kristi disipler forsøker medlemmene å følge Frelserens formaning om å mette den sultne, gi drikke til den tørste, ta imot den fremmede, kle den nakne og besøke de syke og dem som er i fengsel (se Matteus 25:35-36). Med innsats fra enkeltpersoner og familier, og med den hjelp som tilbys gjennom Kirkens forskjellige velferds- og hjelpeprogrammer, har millioner av nødlidende fått timelig og åndelig hjelp.

Som følge av den senere tids flyktningkrise i Europa, har Kirken også gitt et innledende bidrag på 5 000 000 dollar, og forpliktet seg til ytterligere 5 millioner for å hjelpe fordrevne familier.

Kirken har arbeidet i mange tiår for å hjelpe flyktninger i mange deler av verden. Mormoner har for eksempel hjulpet flyktninger i Midtøsten i mer enn ti år, og har sørget for hundre tusener av tepper, i tillegg til klær, medisinske nødforsyninger, mat og andre ressurser til flyktninger i Jordan, Libanon, Tyrkia og Syria.

I sitt brev 27. oktober 2015 sa Det første presidentskap følgende til Kirkens medlemmer: “Det er med stor bekymring og medlidenhet at vi følger med på den vanskelige situasjonen til millioner av mennesker over hele verden som har flyktet fra sitt hjem for å søke tilflukt fra borgerkrig og andre vanskeligheter.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.