Pressemelding

President Uchtdorf overrekker bidrag til FNs matvareprogram

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, overrakte et bidrag på 3 000 000 dollar til FNs matvareprogram (WFP) på vegne av Kirken under et besøk til Roma i Italia. Den 17. juli møtte president Uchtdorf administrerende direktør for FNs matvareprogram, Ertharin Cousin. Bidraget vil bli brukt til å gi mat til flyktninger og fordrevne mennesker i Kamerun, Chad og Syria.

Med 65 millioner flyktninger på verdensbasis er Kirken opptatt av å lindre nød i alle former, herunder hungersnød.

“Jeg ga en sjekk til Verdens matvareprogram på vegne av [Kirkens medlemmer]. De generøse offergavene fra Kirkens medlemmer over hele verden gjør et slikt bidrag mulig. Deres engasjement, deres kollektive vilje til å gjøre noe, og ikke bare si noe, vil i siste instans gjøre en forskjell for Guds barn,” sa president Uchtdorf.

President Uchtdorf fikk også omvisning i to flyktningleire i nærheten av Aten under sitt Europa-besøk. Den katolske hjelpeorganisasjonen, CRS, var vertskap for hans besøk i Piraeus-leiren, som hjelper rundt 1300 mennesker utenfor Aten. Den internasjonale redningskomiteen (IRC) invitert ham også til flyktningleiren i Eleonas, som er hjem for mer enn 2400 mennesker.

Kirkens veldedighetstjeneste, Kirkens humanitærorganisasjon, samarbeider med CRS og IRC om å hjelpe flyktninger både i Europa og resten av verden.

Dette er tredje år på rad at Kirkens veldedighetstjeneste har samarbeidet med FN-organisasjonen for å bekjempe hungersnød. I fjor deltok Kirken i arbeidet med å lindre hungersnød for dem som var rammet av tørken i Etiopia. I 2014 ble det gitt hjelp for å fø dem som var rammet av Ebola-krisen.

Anslagsvis 795 millioner mennesker sulter i verden i dag, og cirka én av ni personer går uten mat hver dag. Underernæring rammer én av to personer i verden. FNs matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for å bekjempe sult verden over. De gir matvarehjelp i nødssituasjoner, og samarbeider også med lokalsamfunn for å forbedre ernæringen og gjøre dem mer robuste. Hvert år hjelper FNs matvareprogram i snitt rundt 80 millioner mennesker i 80 land.

FNs matvareprogram er opptatt av å skape en verden uten hungersnød innen år 2030, som skissert i “Bærekraftige utviklingsmål” som ble vedtatt av verdens ledere i september i fjor.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.