Pressemelding

Fem nye europeiske språk lagt til på nettstedet Mormon.org

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har nylig lansert ytterligere 5 språk på Mormon.org, og det totale antall tilgjengelige språk er nå 31. Mormon.org er nettstedet Kirkens misjonæravdeling bruker til å svare på spørsmål om Jesu Kristi gjengitte evangelium og om Kirkens lære og praksis.

Eldste Brent H. Nielson, administrerende direktør i Misjonæravdelingen, sa: “Nettstedet Mormon.org er nå tilgjengelig på fem nye språk: Kroatisk, dansk, finsk, ungarsk og rumensk. Disse nye nettstedene vil hjelpe flere av vår himmelske Faders barn å lære det gjengitte evangelium på sitt morsmål, og få kontakt med medlemmer og misjonærer. Kirkens medlemmer kan nå opprette en profil på disse språkene for å dele sitt vitnesbyrd og forklare hvorfor de er medlem av Kirken og hvordan evangeliet er til velsignelse for dem.”

I de kommende ukene vil 3 eksisterende europeiske språk – tsjekkisk, gresk og norsk – bli utvidet til å omfatte muligheten til å opprette personlige profiler på disse språkene. Av de nåværende 31 språk som er tilgjengelig på nettstedet, er 22 av dem opprinnelig fra det europeiske kontinent. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.