Pressemelding

Første påskedag og en søndag nær julaften begrenses til nadverdsmøtet

Heretter vil medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige delta på én enkelt gudstjeneste i Kirken på første påskedag og en søndag nær julaften.

Vanlig tilbedelse på sabbatsdagen for Kirkens medlemmer innbefatter å delta på et nadverdsmøte én time og den andre timen enten i Søndagsskolen eller klasser fordelt på forskjellige quorumer og aldersgrupper.

I et brev av 26. januar til ledere på general- og lokalplan, sa Det første presidentskap: “Hvert år skulle Kirkens møter begrenses til kun et nadverdsmøte på første påskedag og en søndag før eller etter julaften. Hvis julaften ikke er på en søndag, avgjør stavs- og distriktspresidentskapet om de vil avholde dette nadverdsmøtet før eller etter julaften.”

I brevet står det også at stavs- og distriktspresidenter kan rådføre seg med biskoper og grenspresidenter for å justere møtetidene for disse høytidene for best mulig å dekke lokale behov hos Kirkens medlemmer.

Brevet ble undertegnet av Kirkens president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks, førsterådgiver og president Henry B. Eyring, annenrådgiver.

Alle søndagens møter i Jesu Kristi Kirke er åpne for offentligheten, og alle er velkommen til å delta.

Finn nærmeste møtested

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.