Pressemelding

Eldste Christofferson avslutter sitt tjenestebesøk i Europa, maner til å ha Jesus Kristus i fokus

Tjenestebesøk i seks europeiske land omfattet sammenkomster med Kirkens medlemmer og misjonærer og møter med myndighetspersoner

Det 11 dager lange tjenestebesøket til eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på det europeiske kontinent, ble avsluttet i København 4. mars 2024, med et møte med Kirkens misjonærer som for tiden tjenestegjør i landet. Under hele turen i seks europeiske land delte eldste Christofferson, som var ledsaget av sin hustru Katherine Christofferson, et budskap om håp, og innbød medlemmer og venner av Kirken til å la Jesu Kristi lære stå sentralt i livet og følge hans eksempel.

Under mesteparten av reisen, som gikk til Østerrike, Kroatia, Danmark, Tyskland, Ungarn og Spania, hadde eldste Christofferson og søster Christofferson følge av eldste Brent H. Nielson fra De syttis presidentskap og hans hustru Marcia Nielson. Biskop W. Christopher Waddell, førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd, og hans hustru Carol Waddell var også sammen med dem på de fleste møtene. På disse forskjellige stedene møtte de medlemmer og misjonærer i Kirken, og innbød dem til å styrke sin tro på Jesus Kristus og bli mer engasjerte disipler.

Eldste Christofferson hadde også møter med myndighetspersoner i Kroatia og Ungarn. Nedenfor følger høydepunktene fra turen, der fotografier forteller størstedelen av historien.

Madrid, Spania

De første møtene ble holdt i møtehuset på tempelområdet i Madrid helgen 24. og 25. februar 2024. På dette første stoppestedet på tjenestebesøket var eldste Rubén V. Alliaud, førsterådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, ledsaget av sin hustru Fabiana Alliaud, sammen med de besøkende generalautoritetene.

Helgen omfattet blant annet et historisk møte med de tre misjonene i Spania, et møte med rådgivere for unge voksne fra de fleste landene i området Europa sentralt og en andakt for unge voksne som ble sendt til alle de spansktalende enhetene i området Europa sentralt.

På søndag presiderte eldste Christofferson over en spesiell stavskonferanse for de tre stavene i Madrid. Dette spesielle møtet ble også kringkastet til Madrid-regionen, ettersom kapasiteten i bygningen er begrenset til 1 000 personer.

Frankfurt, Tyskland

I Tyskland holdt eldste Christofferson, eldste Nielson og biskop Waddell møter ved hovedkvarteret til området Europa sentralt i Kirken, i Frankfurt. 28. februar 2024 ble det holdt et spesielt andaktsmøte for Kirkens ansatte i Frankfurt og i hele området. En omvisning i bygningen og innvielsen av den, som eldste Christofferson sto for, avsluttet oppholdet i Tyskland.

Zagreb, Kroatia

29. februar 2024 reiste eldste Christofferson, sammen med eldste Nielson og eldste Jack N. Gerard, annenrådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, og hans hustru, søster Claudette Gerard, til Kroatias hovedstad Zagreb for å holde et møte på toppnivå med Kroatias kultur- og medieminister og andre tjenestemenn.

Eldste Christofferson uttrykte sin takknemlighet for den innsats myndighetene i Kroatia gjorde under covid-19-pandemien, noe som gjorde det mulig for Kirkens misjonærer å reise og nå sine tildelte destinasjoner over hele Europa.

Han drøftet også med myndighetene hvordan Kirken og dens medlemmer kunne bidra til å forbedre det kroatiske samfunnet. “Vi snakket om (den kroatiske) regjeringens mål og interesser, og fant ut at det var mange forskjellige måter vi kunne samarbeide på, spesielt for dem som er i stor nød,” sa han. En misjonskonferanse med Adriaterhavet nord misjon ble senere holdt i møtehuset i Sagreb.

Budapest, Ungarn

Dagen etter, 1. mars 2024, hadde eldste Christofferson, eldste Nielson og eldste Gerard samtaler med ordføreren i Óbuda kommune i Budapest. László Kiss. Kirken har kjøpt en eiendom i Óbuda-distriktet og planlegger å bygge det fremtidige Ungarn Budapest tempel på tomten, som blir Kirkens første tempel i landet.

{{video_01|https://youtube.com/embed/lQ7x3AZdDHs}}

På møtet presenterte eldste Christofferson Kirken for ordføreren og forklarer hvorfor siste dagers hellige betraktet templer som Herrens hus. Møtet var “meget hjertelig og fruktbart,” sa eldste Christofferson.

Etter møtet i Óbuda rådhus reiste gruppen til møtehuset i Pest for å holde en spesiell konferanse med misjonærer som virker i Ungarn Budapest misjon. Biskop Waddell var også i Ungarn og benyttet anledningen dagen i forveien til å besøke flere institusjoner som Kirken hjelper i Ungarn, som en del av dens humanitær- og velferdsarbeid i landet.

Wien, Østerrike

Helgen 2.–3. mars 2024 reiste gruppen til Østerrikes hovedstad, der eldste Christofferson deltok på en konferanse med misjonærene som virker i Alpene tysktalende misjon. Han presiderte deretter over et opplæringsmøte med Kirkens ledere i området Europa sentralt. Hele presidentskapet for det sentrale området Europa var også til stede.

Eldste Christofferson ble også intervjuet av radio Ö1. Denne radiokanalen er en del av ORF, den østerrikske allmennkringkasterens radio- og TV-nettverk. Søndag formiddag, 3. mars 2024, ble det holdt en spesiell stavskonferanse på et hotell i sentrum av Wien.

Stavskonferansen ble kringkastet til hele landet. Et tydelig budskap ble gitt av eldste Christofferson i Wien. Han sa at de som “innretter sitt liv etter Jesu Kristi budskap, føler større glede”. Han bekreftet også der at “omvendelse er en glede i vårt liv”.

København, Danmark

4. mars 2024, den siste dagen av tjenestebesøket på det europeiske kontinent, reiste eldste Christofferson til København for å holde en misjonskonferanse i Danmark København misjon. Møtet ble holdt i Kirkens stavssenter.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.