Sitestest01.jpg
Pressemelding

Ansvar for og eierskap til hellige steder og historiske dokumenter overføres til Jesu Kristi Kirke

Anskaffelsene omfatter Kirtland tempel, historiske bygninger i Nauvoo og manuskripter til Joseph Smiths oversettelse av Bibelen

En felles uttalelse fra Kristi samfunn og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble offentliggjort tirsdag 5. mars 2024. En liste med Vanlige spørsmål og Tillegg er publisert på engelsk.

I dag, tirsdag 5. mars 2024, ble ansvaret for og eierskapet til Kirtland tempel, flere historiske bygninger i Nauvoo og diverse manuskripter og gjenstander offisielt overført fra Kristi samfunn til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for et avtalt beløp. Vi har en felles interesse og ærbødighet for disse historiske stedene og gjenstandene, og er forpliktet til å bevare dem for fremtidige generasjoner.

Samtalene som førte til denne banebrytende avtalen, begynte i juni 2021. “Denne utvekslingen av eiendeler er viktig for kirken vår,” sier Stephen M. Veazey, president for Kristi samfunn. “Gjennom finansiering fra økte legater vil Kristi samfunn ha større kapasitet til å utføre våre misjonsprioriteringer rundt om i verden, inkludert å fortsette å oppfylle de guddommelig forespeilede formålene for vårt tempel i Independence i Missouri.”

“Vi er dypt beæret over å påta oss forvaltningen av disse hellige stedene, dokumentene og gjenstandene,” sa Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. “Vi takker våre venner i Kristi samfunn for deres store omsorg og samarbeid for å bevare disse historiske skattene frem til nå. Vi er forpliktet til å gjøre det samme.”

Kirtland tempel vil forbli en historisk bygning. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige planlegger å gjenåpne det 25. mars 2024 til gratis omvisninger for publikum. I Nauvoo vil familien Smiths gårdsbruk, Mansion House og den røde teglstensbutikken også gjenåpne 25. mars 2024 til gratis omvisninger året rundt. Mer informasjon om transaksjonen, eiendelene og de andre elementene som inngår i avtalen vil komme senere.

Den historiske overføringen understreker vår langsiktige innsats for å bevare religiøs og kulturell arv og fremme tilsvarende muligheter til vekst og tjeneste i verden.

Kristi samfunn er et internasjonalt trossamfunn som er dedikert til å fremme autentiske forbindelser med hverandre og med Gud. Det arbeider for å gjenopprette Kristi fred på jorden og utfordre urettferdige systemer som reduserer menneskeverdet. Kristi samfunn stadfester hvert enkelt menneskes iboende egenverd og tilbyr et sted å høre til, bli elsket og verdsatt, vokse åndelig og oppdage et formål som kan forandre liv og samfunn.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, et verdensomspennende trossamfunn, lærer at vår Fader i himmelen og hans Sønn Jesus Kristus i vår tid igjen har kalt en levende profet og gjengitt prestedømsmyndighet og pakter for å velsigne familier og enkeltpersoner med glede. Medlemmene søker å etterleve og dele Jesu Kristi evangelium med andre, ta vare på de trengende og forene familier for evigheten. De anser Mormons bok og Bibelen som hellig skrift.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.