EasterMessageFP2024.jpeg
Pressemelding


Påskebudskap fra Det første presidentskap

Denne påsken oppfordrer vi deg til å grunne på Frelserens sonoffer og strålende oppstandelse, som velsigner oss alle.

Gjennom vår Forløser, Jesus Kristus, får vi dette budskapet om håp: “I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden” (Johannes 16:33). Frelseren lover at når vi holder hans bud og ordinanser, vil vi ha “fred i denne verden og evig liv i den kommende verden” (Lære og pakter 59:23).

Vi vitner om at Jesus Kristus lever! “Han er oppstått” (Matteus 28:6). På grunn av ham kan vi bli veiledet og styrket når vi bærer de byrder vi møter i jordelivet. Gjennom vår tro på Frelserens sonoffer kan ikke syndens bånd holde oss, og prøvelsene vi opplever i livet, vil ikke ha noen varig makt over oss. “Dødens brodd er oppslukt i Kristus” (Mosiah 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Det første presidentskap

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.