First-Presidency-Covid_picture.jpeg
Pressemelding

Det første presidentskap oppfordrer på det sterkeste siste dagers hellige til å bruke munnbind når det trengs og la seg vaksinere mot covid-19

“Vi kan vinne denne krigen hvis alle vil følge de kloke og gjennomtenkte anbefalingene fra medisinske eksperter og regjeringsledere”

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende budskap torsdag 12. august 2021 til Kirkens medlemmer over hele verden.

Kjære brødre og søstre:

Vi opplever at vi kjemper en krig mot covid-19 og dens varianter, en hvileløs pandemi. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å begrense spredningen av disse virusene. Vi vet at beskyttelse mot sykdommene de forårsaker, bare kan oppnås ved å vaksinere en svært høy prosentandel av befolkningen.

For å begrense eksponering mot disse virusene, oppfordrer vi til bruk av munnbind på offentlige møter når sosial distansering ikke er mulig. For å gi personlig beskyttelse mot slike alvorlige infeksjoner, oppfordrer vi på det sterkeste enkeltpersoner til å la seg vaksinere. Tilgjengelige vaksiner har vist seg å være både trygge og effektive.

Vi kan vinne denne krigen hvis alle vil følge de kloke og gjennomtenkte anbefalingene fra medisinske eksperter og regjeringsledere.

Med vår oppriktige kjærlighet og store omtanke for alle Guds barn,

Det første presidentskap

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.