Nelson_vaccine_aa.jpg
Pressemelding

Det første presidentskap og apostler som er over 70 år tar covid-19-vaksinen
Kirken har bidratt til å immunisere nesten 117 millioner mennesker siden 2002

Åtte eldre ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fikk første dose av en covid-19-vaksine tirsdag morgen i Salt Lake City. Disse lederne oppfyller Utahs vilkår for å få vaksinen, fordi de er over 70 år. Helsepersonell, nødetatpersonell og andre høyt prioriterte mottagere i delstaten fikk anledning til å bli vaksinert de siste ukene.

De som fikk vaksinen, var alle de tre medlemmene av Det første presidentskap og fem medlemmer av De tolv apostlers quorum og de fleste av ektefeller: President Russell M. Nelson og hans hustru Wendy, president Dallin H. Oaks og hans hustru Kristen, president Henry B. Eyring, president M. Russell Ballard, eldste Jeffrey R. Holland og hans hustru Patricia, eldste Dieter F. Uchtdorf og hans hustru Harriet, eldste Quentin L. Cook og hans hustru Mary og eldste D. Todd Christofferson og hans hustru Kathy.

Uttalelse fra Det første presidentskap om vaksinering

Det første presidentskap ga følgende uttalelse tirsdag om viktigheten av vaksinering og immunisering mot sykdommer som kan forebygges:

I ord og gjerning har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige støttet vaksinering i generasjoner. Som en fremtredende del av vår humanitære innsats har Kirken finansiert, distribuert og forvaltet livreddende vaksiner over hele verden. Vaksinasjoner har bidratt til å dempe eller eliminere ødeleggende smittsomme sykdommer, som polio, difteri, stivkrampe, kopper og meslinger. Vaksinasjoner som utføres av kompetent medisinsk fagfolk, beskytter helse og opprettholder livet.

Da denne pandemien spredte seg over hele verden, avlyste Kirken umiddelbart møter, stengte templer og begrenset andre aktiviteter på grunn av vårt ønske om å være gode, globale borgere og gjøre vår del for å bekjempe pandemien.

Nå blir covid-19-vaksiner, som mange har arbeidet, bedt og fastet for, utviklet, og noen stilles til disposisjon. Etter retningslinjer utstedt av lokale helsemyndigheter, ble vaksinering først tilbudt helsepersonell, nødetatpersonell og andre høyt prioriterte mottagere. Ledere i Kirken over 70 ønsker velkommen muligheten til å bli vaksinert nå, på grunn av deres alder.

Etterhvert som egnede muligheter blir tilgjengelige, oppfordrer Kirken sine medlemmer, ansatte og misjonærer til å være gode, globale borgere og hjelpe til med å kvele pandemien ved å beskytte seg selv og andre ved immunisering. Enkeltpersoner er ansvarlige for å ta sine egne avgjørelser om vaksinering. Når man tar denne beslutningen, anbefaler vi, der det er mulig, at de rådfører seg med en kompetent, medisinsk spesialist om sine personlige omstendigheter og behov.

Kirkens langvarige støtte til immunisering

Jesu Kristi Kirke har i mange tiår erkjent hvor viktig det er med vaksinering og immunisering. “Vi oppfordrer medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til å beskytte sine egne barn ved immunisering,” sa Det første presidentskap i 1978.

Siden 2002, gjennom sin humanitære organisasjon Latter-day Saint Charities, har Kirken bidratt til å finansiere 168 prosjekter i 46 land for å velsigne rundt 116 819 870 mennesker. Latter-day Saint Charities gir økonomisk støtte til fremtredende samarbeidspartnere innen immunisering på globalt nivå, for å skaffe og levere vaksiner, følge med på sykdomsutbredelse, respondere på utbrudd, lære opp helsepersonell og utvikle programmer for eliminering og utryddelse. Resultatene omfatter flere vaksinerte barn og færre liv som som går tapt til meslinger, røde hunder, stivkrampe hos mor og nyfødte, polio, diaré, lungebetennelse og gulfeber.

Suksesshistorier det er verdt å merke seg fra den siste tiden, omfatter eliminering av sykdommer over hele Afrika. I 2019 bidro Latter-day Saint Charities og samarbeidspartnere som UNICEF USA og Kiwanis International til å eliminere stivkrampe hos mødre og nyfødte i Chad og Den demokratiske republikken Kongo. Sent i fjor, takket være UNICEF og samarbeidspartnere som Latter-day Saint Charities, ble det ville polioviruset utryddet i Afrika. Og som respons på en meslingepidemi i Chad i 2019, hjalp UNICEF og dens samarbeidspartnere til med å vaksinere 653 535 barn mellom seks måneder og ni år i løpet av én uke.

“Jeg er glad for at vi har fått denne vaksineringen,” sa president Oaks tirsdag formiddag. “Vi er svært håpefulle om at den allmenne vaksineringen av befolkningen vil hjelpe oss å komme denne forferdelige pandemien til livs. Det er håp, som ved synet av lyset i enden av tunnelen. Lindring og takknemlighet er med i bildet for dem som har oppfunnet vaksinen og for dem som har latt den bli allment tilgjengelig etter prioritet i en fornuftig ordning.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.