Emne

De tolv apostlers quorum

En av de tolv mennene var toller, og flere andre var fiskere som utførte sitt yrke på Genesaretsjøen. Da de ble kalt til å tjene, viet de seg til å vitne for verden om ham som kalte dem.

De var de tolv ledende disipler eller “apostler” som ble utvalgt av Jesus Kristus for nesten to tusen år siden.

De menn som innehar den samme tittelen i dag, kommer fra en rekke fagområder, blant annet jus, økonomi, medisin, akademia og rettsvesenet. Da de ble kalt til å tjene, la de også til side sine respektive yrker for å tjene på heltid som vitner for Kristus.

De er medlemmer av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

De tolv apostlers quorum i vår tid ble organisert i 1835, og er et eksempel på den bokstavelige gjenopprettelsen på jorden av den kirke som ble grunnlagt av Jesus Kristus.

De tolv apostlers quorum er det nest høyeste ledende organ i Kirken. Dets medlemmer virker under ledelse av Det første presidentskap, en ledende enhet bestående av tre menn – presidenten og to rådgivere.

I tillegg til sitt primære ansvar for å være spesielle vitner om Kristi navn i hele verden, har apostlene tunge administrative oppgaver i forbindelse med at de fører tilsyn med den verdensomspennende kirkens ordnede fremgang og utvikling.

Akkurat som deres kolleger i oldtiden ble sendt over hele verden, reiser apostlene i dag verden rundt for å styrke og oppmuntre medlemmer av Kirken, organisere nye forsamlinger og drive Kirkens virksomhet. Noen ganger innebærer dette møter med nasjonale ledere for å forhandle om tillatelse til at Kirken kan etableres i et nytt land.

Dagens medlemmer av De tolv apostlers quorum er:

President M. Russell Ballard

Eldste M. Russell Ballard er medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han har vært apostel siden 6. oktober 1985. I kraft av sin stilling har han reist over hele verden for å undervise Kirkens medlemmer og lede den daglige virksomheten i den verdensomspennende Kirken.

Han ble født i Salt Lake City, Utah 8. oktober 1928, sønn av Melvin R og Geraldine Smith Ballard. Han studerte ved University of Utah.

Som ung mann reiste han på misjon til England, hvor han var rådgiver i misjonspresidentskapet. Han har også vært biskop to ganger.

I 1974 ble han kalt som president for Canada Toronto misjon, der han virket da han ble kalt til De syttis første quorum i april 1976. Som medlem av De sytti, førte han tilsyn med og lærte opp ledere i sine tildelte geografiske regioner. Han virket senere som medlem av De syttis presidentskap fra februar 1980 til oktober 1985, hvor han førte tilsyn med De syttis quorumer. Mye av hans tjenestegjerning har fokusert på misjonærarbeid.

Før han ble kalt som leder i Kirken på heltid, hadde eldste Ballard andeler i bil-, eiendoms- og investeringsfirmaer. Han har virket i mange komiteer og styrer både i Kirken og innen offentlig administrasjon.

Han ble viet til Barbara Bowen i Salt Lake tempel 28. august 1951. De har to sønner og fem døtre.

Eldste Jeffrey R. Holland

Eldste Jeffrey R. Holland ble ordinert som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 23. juni 1994. Da han mottok dette kallet, var han medlem av De syttis første quorum, som han ble kalt til 1. april 1989.

Fra 1980 og til han ble kalt som generalautoritet i 1989, var Jeffrey R. Holland den niende president for Brigham Young University i Provo, Utah. Han har tidligere vært Kirkens skolesjef og dekanus ved College of Religious Education ved BYU.

Han var studentleder og aktiv idrettsutøver ved Dixie High School og Dixie College i sin hjemby St. George, Utah, og tok senere sin bachelor- og mastergrad i engelsk og religionsundervisning ved Brigham Young University. Han har dessuten mastergrad og doktorgrad i filosofi og amerikansk samfunnsfag ved Yale University.

Eldste Holland arbeidet med utdanning før han ble kalt til heltidstjeneste i Kirken. Han var president for American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU), satt i styret for National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) og var medlem av National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission. For sitt arbeid for å forbedre forståelsen mellom kristne og jøder, mottok han prisen “Torch of Liberty” fra antirasismeorganisasjonen Anti-Defamation League of B’Nai B’rith. Han har sittet i ledende styrer i en rekke offentlige og forretningsrelaterte korporasjoner, og han har mottatt prisen “Distinguished Eagle Scout” fra speiderorganisasjonen Boy Scouts of America. Han har skrevet åtte bøker, en av dem sammen med sin hustru Patricia.

Eldste Holland ble født 3. desember 1940, sønn av Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 giftet han seg med Patricia Terry. De har tre barn.

Eldste Dieter F. Uchtdorf

Eldste Dieter F. Uchtdorf ble kalt som annenrådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 3. februar 2008. Han virket i den stillingen frem til januar 2018. Han ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Kirken den 2. oktober 2004. Han har vært generalautoritet siden april 1994.

President Uchtdorf ble født 6. november 1940 i Ostrava, Tsjekkoslovakia, sønn av Karl Albert og Hildegard Opelt Uchtdorf. Hans familie ble medlem av Kirken i 1947 i Zwickau, Tyskland. De flyktet til Frankfurt am Main i 1952 der han tok utdannelse i ingeniørfag. I 1959 begynte han i det tyske Luftforsvaret og tjenestegjorde som jagerflypilot i seks år.

Eldste David A. Bednar

David A. Bednar ble ordinert og beskikket som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 7. oktober 2004. Før han ble kalt til De tolvs quorum, virket eldste Bednar som områdesytti, områdeautoritet-sytti, regionalrepresentant, to ganger som stavspresident og som biskop.

Eldste Bednar ble født i Oakland, California, 15. juni 1952. Han utførte en heltidsmisjon i Syd-Tyskland og studerte så ved Brigham Young University, hvor han tok en bachelorgrad og en mastergrad. Han tok også en doktorgrad i organisasjonsadferd ved Purdue University.

Etter fullført utdannelse underviste eldste Bednar i bedriftsledelse ved Texas Tech University og University of Arkansas. Han virket deretter som president for Brigham Young University-Idaho (tidligere Ricks College) fra 1997 til 2004.

Eldste Bednar ble viet til Susan Kae Robinson i Salt Lake tempel 20. mars 1975, og de har tre sønner.

Eldste Quentin L. Cook

Eldste Quentin L. Cook ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 6. oktober 2007. Han ble kalt som generalautoritet i april 1996, og virket i De syttis annet og første quorum og i De syttis presidentskap.

Som sytti virket han i presidentskapet for området Filippinene, som president for områdene Stillehavsøyene og Nord-Amerika nordvest og som administrerende direktør i Misjonæravdelingen.

Da han ble kalt som generalautoritet i Kirken, var han nestformann i Sutter Health System. Han var tidligere administrerende direktør i California Healthcare System. Før dette var han forretningsadvokat og ledende partner i et advokatfirma med virksomhet San Francisco-området. Han har vært styremedlem i flere selskaper og veldedige organisasjoner.

Han har virket i Kirken som biskop, stavspresident og rådgiver i San Francisco California stav, samt som regionalrepresentant og områdeautoritet i området Nord-Amerika vest. Som ung mann var han misjonær i Den britiske misjon.

Han kommer fra Logan, Utah, og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Utah State University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra Stanford University.

Han giftet seg med Mary Gaddie 30. november 1962. De har tre barn.

Eldste D. Todd Christofferson

Eldste D. Todd Christofferson ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 5. april 2008. Da han ble kalt, var han medlem av De syttis presidentskap.

I De syttis presidentskap hadde eldste Christofferson tilsynsansvar for områdene Nord-Amerika vest, nordvest og sydvest. Han virket dessuten som direktør for Kirkens avdeling for slektshistorie og Kirkens historie. Tidligere var han president for området Mexico syd, og bodde i Mexico City.

Før han ble kalt som generalautoritet på heltid, var eldste Christofferson juridisk rådgiver for NationsBank Corporation (nå Bank of America) i Charlotte, Nord-Carolina. Før dette var han nestleder og juridisk rådgiver for Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville, hvor han også var aktiv innen offentlig administrasjon og i flerkirkelige organisasjoner. Fra 1975 til 1980 praktiserte eldste Christofferson jus i Washington, D.C., etter å ha vært advokatsekretær for tingrettsdommer John J. Sirica (1972-74).

Han ble født i Pleasant Grove, Utah, gikk på high school i New Jersey og tok bachelorgrad ved Brigham Young University, hvor han var Edwin S. Hinckley-stipendiat, og deretter tok han embetseksamen i jus ved Duke University.

I Kirken har han blant annet vært regionalrepresentant, stavspresident og biskop. Som ung mann var han misjonær i Argentina.

Eldste Christofferson og hans hustru Katherine Jacob Christofferson har fem barn.

Eldste Neil L. Andersen

Eldste Neil Linden Andersen ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 4. april 2009.

Eldste Andersen var seniormedlem av De syttis presidentskap før han ble kalt til De tolv apostlers quorum. Han ble utnevnt til medlem av De syttis første quorum i april 1993, i en alder av 41. Han ledet tidligere Kirkens arbeid i det sydlige Brasil og førte tilsyn med Kirken i Vest-Europa, igjen som medlem av et områdepresidentskap. Han har også ført tilsyn med Kirkens arbeid i Mexico og Sentral-Amerika. I tillegg har han ført tilsyn med Kirkens audiovisuelle produksjoner, herunder innspillingen av filmen Testamentene til én hjord og én hyrde. Han ledet også byggingen av kringkastingsfasilitetene i Konferansesenteret som administrerende direktør for Kirkens audiovisuelle avdeling. Han snakker fransk, portugisisk og spansk i tillegg sitt morsmål engelsk.

Før han ble kalt som generalautoritet var eldste Andersen president for Frankrike Bordeaux misjon og president for Tampa Florida stav.

Eldste Andersen ble født i Logan, Utah, og vokste opp i Pocatello, Idaho på en melkegård, hvor han forteller at han utførte “gårdsarbeid som er typisk for Idaho, fra morgen til kveld”. På high school utmerket han seg i elevrådsorganisasjonen, og var leder for organisasjonen Idaho Boys State.

Han studerte ved Brigham Young University, hvor han var Hinckley-stipendiat, og tok senere en mastergrad i bedriftsledelse ved Harvard University. Etter fullført utdannelse slo han seg ned i Tampa, Florida, hvor han hadde lederstillinger innen reklame, eiendomsmegling og helsevesen.

Eldste Andersen og hans hustru Kathy Williams Andersen har fire barn.

Eldste Ronald A. Rasband

Eldste Ronald A. Rasband ble kalt til De tolv apostlers quorum 3. oktober 2015. Han hadde vært medlem av De syttis presidentskap siden 2005, og var den ledende president i De syttis presidentskap da han ble kalt til De tolv. Eldste Rasband ble kalt som medlem av De syttis første quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1. april 2000. Han har vært rådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, president for området Utah Salt Lake City, administrerende direktør i Tempelavdelingen, og har ført tilsyn med områdene Nord-Amerika vest, nordvest og tre områder i Utah som medlem av De syttis presidentskap.

Eldste Rasband studerte ved University of Utah. I 1995 tildelte Utah Valley University ham en æresdoktorgrad i forretningsvirksomhet og handel. I 1976 begynte han i Huntsman Container Company som selger, og i 1987 fikk han stillingen som daglig leder i Huntsman Chemical Corporation.

Da han forlot Huntsman Chemical Corporation i 1996 for å virke som misjonspresident i New York, var han også styremedlem.

Eldste Rasband har hatt en rekke kall i Kirken, herunder som heltidsmisjonær i Øststatene misjon (1970-1972), misjonærguide på Temple Square, biskop og medlem av komiteen for Kirkens 150-årsmarkering. Han presiderte over New York, New York nord misjon fra 1996 til 1999.

Eldste Rasband ble født i Salt Lake City, Utah i 1951. Han ble viet til Melanie Twitchell i 1973. De har fem barn og 24 barnebarn.

Eldste Gary E. Stevenson

Eldste Gary E. Stevenson, ble kalt til De tolv apostlers quorum 3. oktober 2015. Han var Kirkens presiderende biskop da han ble kalt til De tolv, en stilling han hadde hatt siden april 2012. Han ble kalt til De syttis første quorum i 2008, og virket som president for området Asia Nord. I sin tidligere tjeneste i Kirken har han vært heltidsmisjonær i Japan Fukuoka misjon, høyrådsmedlem, biskop, stavspresident, president for Japan Nagoya misjon og Søndagsskole-lærer i menigheten.

Han mottok en bachelorgrad i bedriftsledelse ved Utah State University. Han var en av stifterne av bedriften Icon Health & Fitness, Inc., hvor han var administrerende direktør og daglig leder til 2008. Han har vært samfunnsengasjert og virket i forskjellige styrer og veiledende råd. 

Eldste Stevenson vokste opp i Cache Valley i Utah. Han er gift med Lesa Jean Higley, og de har fire sønner.

Eldste Dale G. Renlund

Eldste Dale G. Renlund ble kalt til De tolv apostlers quorum 3. oktober 2015. Han var medlem av De syttis første quorum da han ble kalt, et kall han mottok 4. april 2009. Han har tidligere vært president for området Afrika sydøst.

Etter å ha mottatt bachelor- og doktorgrad ved University of Utah, fikk eldste Renlund ytterligere medisinsk opplæring og forskningsopplæring ved Johns Hopkins sykehus. Han har vært professor i medisin ved University of Utah og medisinsk leder for hjertetransplantasjonsprogrammet i organisasjonen Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH).

Eldste Renlund har hatt mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Sverige, stavspresident, biskop og områdesytti.

Eldste Renlund ble født i Salt Lake City, Utah i november 1952. Han ble viet til Ruth Lybbert i 1977. De har en datter.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.