Emne

Den kostelige perle

En bok med hellig skrift som inneholder opptegnelser fra Abraham, Moses og Matteus, oversatt av Joseph Smith, samt utdrag fra Joseph Smiths egne skrivelser.

Se hele teksten av Den kostelige perle

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.