Emne

De syttis presidentskap

De syttis presidentskap består av syv medlemmer av De syttis første eller annet quorum. De kalles av Det første presidentskap og blir gitt myndighet til å presidere over De syttis quorum.

De fleste presidentskaper i Kirken består av tre personer: en president og to rådgivere. Men i samsvar med Skriftene er alle presidenter i De syttis presidentskap – ingen er rådgivere: “Og det er ifølge det syn som viser De syttis orden at de skulle ha syv presidenter til å presidere over seg, utvalgt blant De sytti. Og den syvende av disse presidenter skal presidere over de seks” (L&p 107:93-94).

Følgende utgjør De syttis presidentskap: Eldste Ronald A. Rasband, eldste Steven E. Snow, eldste Walter F. Gonzalez, eldste L. Whitney Clayton, eldste Jay E. Jensen, eldste Donald L. Hallstrom og eldste Tad R. Callister.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.