Emne

Dødsstraff

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mener at spørsmålet om dødsstraff, hvorvidt og under hvilke omstendigheter det skal kunne anvendes, er en sak som utelukkende bør avgjøres gjennom det sivile rettsapparat. Vi går hverken inn for eller imot dødsstraff.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.