Emne

Distrikt

De fleste forsamlinger i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert geografisk i staver, som kan sammenlignes med bispedømmer, og består av individuelle forsamlinger kalt menigheter. I områder hvor det er færre medlemmer av Kirken kan siste-dagers-hellige organiseres i et distrikt, som er en mindre versjon av en stav. Hvert distrikt består av grener. Leglederen for et distrikt kalles distriktspresident. Et distrikt kan utvikle seg til en stav.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.