Emne

Diakon

Et embede med tilhørende ansvar i Det aronske prestedømme som unge menn i alderen 12 til 13 år vanligvis har. Diakoner hjelper til med å dele ut nadverden til Kirkens medlemmer under søndagens gudstjeneste. Diakoner kan også bistå forsamlingens ledere med omsorg for de trengende og å bidra til å ta vare på Kirkens møtehus og utearealer.

I lokale forsamlinger er diakoner organisert i quorum, hvor unge menn har ledende stillinger, har aktiviteter og støtter hverandre i deres anstrengelser for å følge Jesus Kristus.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.