Pressemelding

Video-biografi av President Thomas S. Monson på nettet

Se http://www.ldslivingonline.com/article.php?articleId=106120

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.