Pressemelding

Prosjekt i mikrolandbruk gjør familier i Ecuador selvberget

Se http://mormonnewsroom.org/ldsnewsroom/eng/news-releases-stories/microfarming-project-helps-families-in-ecuador-become-self-reliant

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.