Pressemelding

The Joseph Smith Papers

Se http://www.mormontimes.com/studies_doctrine/church_history/?linkTrack=mtEmail&id=6408

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.