Pressemelding

Offisielle tall

Kirkens solide vekst følges opp med nye møtehus

Personale som mottar daglige telefonsamtaler fra journalister, sier at forespørsler om medlemstall i de forskjellige delstatene er vanlige.

Veksten varierer naturligvis rundt om i verden, og er høyest i områder som Afrika, hvor for eksempel Nigeria, ifølge Kirkens statistikk, opplever en årlig vekst på 8,1 prosent. I perioden fra 2000 til 2006 har medlemstallet i Nigeria vokst fra ca. 29500 til nesten 79500.

Kirken oppretter et medlemskort når en person blir døpt og bekreftet som medlem. I 2006 var det for eksempel over 272800 konvertittdåp. Kirken oppretter også et medlemskort på et barn når foreldrene samtykker til det. Barn blir imidlertid ikke regnet som medlem når de blir 9 år gamle og ennå ikke er døpt. Økningen i antall «registrerte barn» i 2006, var på over 94000.

Glen Buckner, kirkestatistiker og medlem av Association of Statisticians of American Religious Bodies, forklarer at «medlemstallet er inkluderende med hensikt». Han sier det er viktig å huske på alle medlemmer uansett aktivitetsnivå, fordi 20 prosent av medlemmene i forsamlingene i dag på et eller annet tidspunkt har trukket seg bort fra fellesskapet.

Denne metoden er annerledes enn andre trossamfunns måte å telle medlemmer på. Yearbook of American & Canadian Churches [årbok for amerikanske og kanadiske kirkesamfunn], som oppgir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som det fjerde største trossamfunnet i USA, sier at det ikke finnes noen standard for hvordan trossamfunn teller sine medlemmer. Årboken sier at «det finnes ingen standard for innhenting av data som kan anvendes på de mange ulike kirkesamfunnenes sammensetning som det rapporteres om i årboken. Dessuten varierer definisjonene på medlemskap og relaterte begreper mye fra én kirkestruktur til en annen.»

Årboken for 2000 konkluderer med at «[studiens] største metoderelaterte problem var å definere medlemskap... «Ettersom det ikke finnes noen allment akseptert statistisk definisjon på medlemskap, må det være opp til trossamfunnet selv å definere hva et medlem er.»

Den romersk-katolske kirke teller for eksempel sine medlemmer ved å beregne et gjennomsnitt av dåps- og begravelsesstatistikkene, mens den lutherske kirke regner sitt medlemskap ut fra bekreftede medlemmer. Svært få kirkesamfunn tar hensyn til det enkelte medlemmets aktivitetsnivå i sine tall.

Og selv om det stemmer at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ikke måler medlemstallet ut fra aktivitetsnivået, er det mye som tyder på at aktivitetsnivået er solid.

En god indikator på Kirkens solide vekst er dens oppføring av nye møtehus. Det er nå 8254 møtehus utenfor USA, noe som er en økning på 10 prosent de siste fem årene. Denne trenden har også vist seg å stemme i USA, hvor det nå er 6361 møtehus, noe som tilsvarer en vekst på 9,6 prosent i samme periode. Mange av disse møtehusene blir benyttet av flere forsamlinger.

I USA blir det ikke bare bygget nye møtehus, men eksisterende møtehus blir utvidet for å kunne romme flere forsamlinger, spesielt i den østlige delen av landet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.