Pressemelding

Vi følger i fotsporene til finske pionerer

Anna Carolina Ruth var en velstående enke som bodde i byen Sipoo i Syd-Finland i 1883, da hun møtte en misjonær og ble døpt 55 år gammel. Hun sluttet seg til de andre finske medlemmene, og tre år senere solgte hun alt hun eide og utvandret til USA.Hun er en av en håndfull konvertitter fra Finland som forlot hjem, arbeid og familie for å flytte nærmere Kirkens medlemmer.Kim Ostman, et medlem av Kirken i Tampere i Finland, sier at Kirkens historie i Finland på 1800-tallet er «et heller lite studert tema». 1800-tallet. Foto: Shaun Stahle

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.