Pressemelding

Endring i administrasjon av områdene

Den første generalautoritet fra Frankrike blir annenrådgiver i det nye Europaområdet.

Verdenskart med Kirkens områder markert med farger.

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har bekjentgjort forandringer i ledelsesoppgavene i Kirkens administrative områder.

Alle de nevnte forandringer vil være gjeldende fra den 1. august 2008.

Noen områder i Europa, Australia, New Zealand og Stillehavsøyene er blitt slått sammen, slik at Sentral-Europa og Vest-Europa blir til Europaområdet, og Australia, New Zealand/Stillehavsøyene blir til Stillehavsområdet.

Kirken har nå 17 områder utenfor Nord-Amerika og 11 områder innenfor.

Det nye Europaområdet består altså stort sett av en sammenslåing av områdene Vest-Europa og Sentral-Europa.

Eldste Robert C. Oaks fortsetter som president for Europaområdet, Erich Kopischke som førsterådgiver og Gérald J. Chaussé som annenrådgiver.

Eldste Chaussé er den første fra Frankrike som er blitt kalt som generalautoritet.

I forbindelse med omlegningen av områdene i Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 1. august 2008 er eldste Chaussé blitt kalt som annenrådgiver til områdepresidenten.

Han ble medlem av De syttis første kvorum i april 2008, og det var første gang i Kirkens historie at en person fra Frankrike ble en generalautoritet.

Tidligere var han president for Paris stav fra 2001 til 2007. Deretter ble han kalt som områdesytti.

Eldste Chaussé er født i 1963 i Bordeaux, Frankrike. Han har en mastergrad i business fra ESSEC og har hatt sitt virke innenfor matvarebransjen. Han var styremedlem i ”Pomona”, den største distributør av matvarer i Frankrike.

Eldste Gérald Jean Chaussé ble gift med Válerie Babin i 1986, og de har fem barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.