Pressemelding

De som tror på Gud, må samarbeide, sier apostel

SALT LAKE CITY 28. mai 2008 En seniorleder i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sa nylig til Mike Schneider i Bloomberg Television at "det skulle råde et godt forhold mellom alle mennesker innen alle religioner". Eldste M. Russell Ballard, medlem av Kirkens tolv apostlers quorum, erkjente
at siste-dagers-hellige og andre vel ikke er enige i alle religiøse synspunkter, men hevdet at alle som tror på Gud, må stå sammen til beste for menneskeheten.

"Vi er alle Guds sønner og døtre, og vi bør alle kunne si: 'La oss samarbeide og prøve å løse noen av de virkelig store sosiale problemer som jeg tror alle land står overfor,'" sa eldste Ballard.

Intervjuet ble opprinnelig sendt på Bloomberg Television forrige måned, men blir sendt i reprise flere ganger denne uken på Brigham Young University Television.

Dialog og samarbeid mellom trosretninger er ikke nye prinsipper for siste-dagers-hellige. Tross Kirkens vanskeligheter i de tidligste år, da misforståelser og forfølgelse motiverte Joseph Smith og Brigham Young til å opprette nye samfunn i Ohio, Missouri, Illinois og deretter mellom fjellene vest i USA, viser medlemmenes historie at de gjør en innsats for å hjelpe andre, uavhengig av religiøs tilhørighet.

I 1879 planla fader Lawrence Scanlan, en katolsk tjenestemann i Utah, et møte for sine sognebarn syd i Utah, men manglet et møtested i St. George-området. Ledere for de siste-dagers-hellige i byen tilbød ham å bruke deres tabernakel til den katolske messen, og de ba sitt eget kor fremføre den latinske sangteksten til gudstjenesten. Da bygningen ikke ble fylt den aktuelle dagen, inntok siste-dagers-hellige de tomme setene for å vise sin støtte.

Etter hvert som Kirken har vokst – fra seks opprinnelige medlemmer i 1830 da den ble organisert, til mer enn 13 millioner i dag – har også dens ressurser og kapasitet til å påvirke andre enn dens egne medlemmer øket. I dag driver Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige et betydelig verdensomspennende humanitært arbeid og velferdsprogram. En viktig del av dette arbeidet er at Kirken i økende grad samarbeider med internasjonale hjelpeorganisasjoner i regi av andre trosretninger. Slikt samarbeid inngås for mer effektivt å kunne takle naturkatastrofer som tsunamier, oversvømmelser og jordskjelv så vel som andre katastrofer.

Kirken har samarbeidet med den katolske hjelpetjenesten på flere prosjekter. Tidligere i år hjalp en donasjon fra Kirken katolikkene i deres støtte av titusener kenyanere etter volden som oppsto i Kenya etter valget.

"Tradisjonen for samarbeid mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Catholic Relief Services er mer enn 20 år gammel," fortalte CRS-president Ken Hackett på Internett-siden Relief Web i 2005. "Under den store hungersnøden i Etiopia midt på 80-tallet var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige både imøtekommende og svært generøs i sitt samarbeid med Den katolske kirkes hjelpetiltak. Og helt siden da har det vært tette bånd som har ført vårt samarbeid til Russland, Det fjerne Østen, andre deler av Afrika og til Øst-Europa."

For siste-dagers-hellige er slik innsats basert både på behov og praktiskhet. "Innsatsen gjøres ut fra den tanke at det er folk i nød," sier Garry Flake, direktør for Kirkens humanitære arbeid, "og vi hjelper til der en organisasjon har en styrke som vi kan måle oss med."

Ifølge Flake samarbeider Kirken for tiden med United Methodist Committee on Relief (UMCOR) for å skaffe bortimot 400 000 kilo hjelpesendinger til Kenya, bl.a. hygienepakker, ATMIT-babyernæring, pakker for nyfødte og medisinsk nødutstyr. Disse forsyningene trengs fordi tusener har blitt fordrevet på grunn av politisk uro så vel som værforhold i landet. Containere er underveis og ventes å ankomme Kenya innen en uke eller to. Et frivillig siste-dagers-hellig humanitær-misjonærpar vil samarbeide med UMCOR for å distribuere forsyningene.

"Vi valgte å arbeide sammen med UMCOR fordi de har en sterk organisasjon i Kenya," sier Flake. "UMCOR arbeider i over 80 land rundt om i verden og fokuserer på å hjelpe til under store katastrofer som overgår samfunnets evne til å takle dem på egen hånd."

I tillegg til å bidra ved behov ute i verden arbeider siste-dagers-hellige ofte sammen med naboer i sine egne samfunn for å ivareta lokale saker. Da eksempelvis lageret av peanøttsmør skrumpet sterkt inn i Houston, Texas, ba det lokale felleskirkelige rådet, 'Faiths Together', den lokale siste-dagers-hellige hermetikkfabrikken etterfylle lagrene. Sylvia Campbell fra den presbyterianske kirken i Woodlands Community vervet frivillige fra sin menighet.

"Vi må samarbeide, det er så mange problemer," utbryter Campbell. "Når grupper av forskjellig tro samarbeider, blir de bedre kjent med hverandre og river ned barrierer. Samarbeid styrker våre egne evner og øker også omfanget."

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.