Pressemelding

Interreligiøst initiativ for eksteskap

I et åpent brev undertegnet av en rekke trossamfunn, deriblant Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, blir betydningen av ekteskap mellom mann og kvinne fremhevet. Brevet er undertegnet av:Den Anglikanske kirke, Baptistene, Den Katolske kirke, Evangelisk, Jødisk, Lutersk, Jesu Krist Kirke (Mormon), Ortodokse, Pinsevenner og Sikh samfunnet. Les hele artiklen og utdrag av brevet om eksteskapet på kirkens engelske nettsider.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.