Pressemelding

Oslo Stavs Julekonsert 2010 ble en flott opplevelse med god julestemning

Møtesalen var pyntet og lyssatt, klar for alle som ønsket å lytte til flott julemusikk og sang, eller selv å være medi å stemme i allsangen. Medlemmer fra det sentrale østlandsområde og beboerei nærmiljøet var alle invitert til å delta på denne høytidsstemte anledningen søndag 6. desember. Og flott ble det. Alle som bidromedsang og musikkgjorde sitt ytterste for at vi alle skulle gå derfra i god julestemning. Julen er sammen med påsken vår viktigste høytid for å minnes vår frelser Jesus Kristus. Under er det noen bilderog lydinnspillinger fra julekonserten. Vi sees igjen i 2011 - 4 desember, 19:30 Musikkfiler (mp3):

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.