Pressemelding

Kirken lager modellby av Jerusalem til film produksjon

På kirkens film-landområde i Utah bygges det en stor modell av det gamle Jerusalem. Byggingen av Jerusalem replika - på størrelse med en fotballbane i hver retning - begynnte i november 2010 og er planlagt å stå ferdig våren 2011. "Dette er langsiktig, sier Eldste Robbins. "Det blir bygget med materialer som kan brukes i flere tiår framover ikke bare årene som kommer."

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.