Pressemelding

Drammen Sacred Music Festival

Den siste helgen i september avholdt Drammen og Omegn Tros- og Livssynssamfunn (DOTL) sin store årlige satsningDrammen Sacred Music Festival. 11 representanter fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bidro under arrangementet med bla. vakthold, billettsalg, servering, klargjøring av konsertlokaler, rydding og annet. Det ble nedlagt mange arbeidstimer fra kirkens representanter da forskjellige vakter kunne vare fra 2 til 7 timer. Kirken var også representert under utstillingen «Troens Gjenstander», hvor forskjellige trossamfunn stilte ut gjenstander som er viktige for dem. Kirken fikk plass i monteren for «Kristendommen», hvor Thorvaldsens statue av den oppstandne Kristus samt Mormons Bok ble utstilt.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.