Pressemelding

Visepresident Joe Biden mottar slektshistorie under et besøk til Temple Square

USAs visepresident Joe Biden møtte ledere av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under et kort besøk til Temple Square i Salt Lake City fredag ​​26. februar 2016. Eldste D. Todd Christofferson og eldste Ronald A. Rasband, som begge tilhører Kirkens ledende quorum av tolv apostler, og tidligere senator Gordon H. Smith i De sytti tok imot visepresidenten på Slektshistorisk bibliotek. Han fikk overrakt sin slektshistorie under møtet.

Biden var i Utah for å møte kreftforskere ved Huntsman Cancer Institute som en del av en nasjonal satsing han leder. Han representerte delstaten Delaware i det amerikanske Senatet i 36 år før han ble den 47. og nåværende visepresident i USA.

Kirkens slektshistoriske bibliotek ligger i sentrum av Salt Lake City, og er verdens største slektshistoriske bibliotek. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.