Pressemelding

Verdensomspennende andakt for unge voksne med president Russell M. Nelson og søster Wendy W. Nelson

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og søster Wendy W. Nelson vil tale til unge voksne under en verdensomspennende andakt søndag 15. mai 2022 kl. 18:00 MDT.

Alle unge voksne i alderen 18–30 år inviteres til å delta.

YA Devotional Nelson01
YA Devotional Nelson01
President Russell M. Nelson og søster Wendy W. Nelson2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Visning

Lokale ledere oppfordres til å fastsette en visningsdato og tid som passer best for de unge voksne i deres område.

Se sendingen fra og med søndag 15. mai kl. 18:00, på Kirkens satellittsystem, broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (tilgjengelig i to uker) eller på YouTube (direkteavspilling og avspilling etter behov).

Tilgang til video- og lydfiler på 39 språk i Evangeliebibliotek under “Unge voksne” kort tid etter sendingen.

For sendedetaljer, herunder direkteavspilling, tilgjengelige språk og teksting for hørselshemmede, se sendeplanen som vil være tilgjengelig noen uker før arrangementet.

For å få hjelp med satellittutstyr og direkteavspilling, kan stavens tekniske spesialist gå til mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.