Pressemelding

Initiativ til undervisning av legfolk i Europa om hvordan de kan hjelpe andre under en krisesituasjon

Kvinner og menn som virker frivillig i lederroller i menigheter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige rundt om i Europa, drar nytte av et voksende program om hvordan man skal respondere til personer som opplever følelsesmessig krise. Administrert gjennom Kirkens familiekontor for området Europa, er et innledende kurs og en drøftingsveiledning tilgjengelig på 14 europeiske språk.

Tjeneste i krisesituasjoner er en evangeliebasert tilnærming til psyko-sosial støtte,” forklarte eldste Mark Rencher, som virket som heltidsfrivillig ved Kirkens europeiske hovedkvarter i Frankfurt am Main i Tyskland, og fikk i oppgave å lansere programmet med hjelp fra lokalt personell innen psykisk helse.

“Ofte, når du omgås noen som er i en krisesituasjon, vet du ikke hva du skal si. Dette lærer deg hva du skal si og hvordan du kan forholde deg til personer som strever,” tilføyde hans hustru søster Lizbeth Rencher, en autorisert psykolog med doktorgrad.

ministering in crisis_01
ministering in crisis_01
"Tjeneste i krisesituasjoner" hjelper menighetsledere og medlemmer å respondere til personer som opplever krise.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Hun påpekte at disse ressursene som tilbys, er rettet mot legfolk og ikke ment å erstatte profesjonell hjelp. “Vi er ikke her for å tilby psykoterapi eller terapeutiske inngrep. Vi er bare her for å gi dem følelsesmessig støtte for å forhindre ytterligere skade,” sa søster Rencher.

Katastrofale oversvømmelser, flyktninger fra Ukraina som søker sikkerhet – Europa har opplevd flere krisesituasjoner de siste par årene. Etter hvert som frivillige fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har tatt kontakt med de trengende, har Tjeneste i krisesituasjoner blitt en verdsatt ressurs. “Vi har fått mange tilbakemeldinger fra biskoper og presidenter i Hjelpeforeningen som sier at de skulle ønske de kunne ha fått dette tidligere,” mintes eldste Rencher.

I september 2021 ledet Teresa Raposo pilotprosjektet i Europa i samarbeid med tre forsamlinger i Lisboa stav. Rådgiveren for Familiekontoret har mange års samarbeidserfaring med Røde Kors i Lisboa.

Etter å ha fått opplæring, rapporterte lokale ledere at programmet bidro til å hjelpe dem å bli tryggere på å takle medlemmer som opplevde følelsesmessig nød. Mer konkret følte de seg bedre forberedt til å lytte, bekrefte følelser og tilby håp.

Korte bevisstgjøringsklasser ble tilbudt frivillige som hjalp til under flommen i fjor. En 44-siders drøftingsveiledning – tilgjengelig på albansk, kroatisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, rumensk, spansk og svensk – sendes til ledere og forsamlinger etter anmodning. I tillegg er Familiekontorets veiledere beredt til å gi introduksjonsopplæring lokalt til ledere, medlemmer eller frivillige.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.