Pressemelding

Vær vennlig og omsorgsfull, er lederes råd under verdenskonferanse

Endringer i lederskap, og fem nye templer bekjentgjort

Under den 187. årlige generalkonferanse oppfordret ledende funksjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige trofaste til å følge Jesus Kristus ved å være vennlige mot andre. Det første presidentskap bekjentgjorde endringer i lederskap og fem nye templer.

Seks konferansemøter ble avholdt 25. mars og 1. og 2. april 2017 i det 21 000 sitteplasser store Konferansesenteret i Salt Lake City, og overført til et verdensomspennende publikum anslått til flere millioner. Konferansens møter ble tolket direkte til mer enn 80 språk.

Thomas S. Monson, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president, oppfordret konferansens deltagere til å følge Jesu Kristi eksempel ved å være vennlige og nestekjærlige. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, sa at Jesu Kristi kjærlighet vil hjelpe Hans tilhengere å bli litt vennligere, mer tilgivende, mer omsorgsfulle og mer engasjert i hans verk.

Eldste Dale G. Renlund i De tolv apostlers quorum fortalte tilhørerne at de må være på vakt mot fordommer mot dem som har andre meninger. Eldste Jeffrey R. Holland i samme quorum uttrykte bekymring over de svimlende økonomiske ulikhetene i verden. Å være trofast krever hederlig omsorg for de fattige, sa han. Hjelpeforeningens avtroppende generalpresident, Linda K. Burton, takket sitt publikum for hjelpen de gir dem som har flyktet fra sine hjem for å unnslippe borgerkrig og andre vanskeligheter.

Eldste Gary B. Sabin i De sytti, annenrådgiver i presidentskapet for området Europa, oppfordret konferansedeltagerne til å løfte de hengende hender. Primærs generalpresident Joy D. Jones bedyret at foreldre burde hjelpe sine barn å vite uten tvil at de er sønner og døtre av en kjærlig himmelsk Fader.

 

Lederskapsendringene som ble bekjentgjort under møtet lørdag ettermiddag, omfattet kall av seks generalautoritet-syttier – Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree jr., Brian K. Taylor og Taniela B. Wakolo. I tillegg ble det kalt 36 områdesyttier. Blant dem var to fra Europa området – Karl D. Hirst og K. Roy Tunnicliffe, begge fra England. Mens generalautoritet-syttier virker i De syttis presidentskap, i områdepresidentskaper og i andre administrative funksjoner ved hovedkvarteret, er områdesyttiers myndighet vanligvis begrenset til området de virker i.

Jean B. Bingham, Sharon Eubank og Reyna I. Aburto vil føre tilsyn med Kirkens Hjelpeforening, en av verdens største kvinneorganisasjoner. Søster Bonnie H. Cordon, som var annenrådgiver i Primærs presidentskap, ble lørdag bekjentgjort som ny førsterådgiver. Søster Cristina B. Franco blir den nye annenrådgiveren.

Under åpningstalen på møtet søndag formiddag bekjentgjorde president Monson planer om å bygge fem nye templer; i Brasília i Brasil, området Stor-Manila på Filippinene, Nairobi i Kenya, Pocatello i Idaho og Saratoga Springs i Utah.

Den årlige statistikkrapporten som ble fremlagt på konferansen, viser et samlet medlemstall på verdensbasis på 15 882 417 pr. 31. desember 2016.*

To ganger i året samles medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for å høre inspirerte budskap og veiledning fra generalautoriteter og ledende funksjonærer under Kirkens generalkonferanse.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.