Emne

Vanlige spørsmål

1. Praktiserer mormonene polygami?

Det er over 14 millioner mormoner i USA og rundt om i verden, og ikke en av dem er polygamist. Å praktisere polygami er strengt forbudt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Den allmenne normen for ekteskap i Kirken har alltid vært monogami, som angitt i Mormons bok ( Jakobs bok kapittel 2, vers 27 ).  Polygami var en del av vår fortid, i ca 50 år i det 19. århundre. Dette eksisterer imidlertid ikke blant oss lenger. Polygami opphørte offisielt i 1890 – 118 år siden. De som praktiserer polygami i dag, har overhodet ingenting med Kirken å gjøre.

2. Hva tror mormonene om Gud?

Gud omtales ofte i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som vår himmelske Fader, fordi han er far til alle menneskelige ånder og de er skapt i hans bilde (1 Mosebok 1:27). Det er en passende betegnelse på en Gud som er snill og rettferdig, allvis og allmektig. Gud Faderen, hans Sønn Jesus Kristus og Den hellige ånd utgjør Guddommen eller Treenigheten for mormonene.

3. Hva foregår i mormonenes templer?

Templer er ikke vanlige møtehus for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ettersom templer er hellige, har bare medlemmer av Kirken med fullverdig status lov til å komme inn i templene. Det primære formål med tempelarbeid er å “besegle” eller forene familier, med en forventning om at disse relasjonene fortsetter utover døden. De samme tempelritualene kan utføres for de døde. Det finnes intet motstykke i andre kristne kirkesamfunn til det arbeid som foregår i templene.

4.  Tror mormonene på Bibelen?

Kirken ser på Bibelen som Guds ord, en bok med hellig skrift. Siste-dagers-hellige setter stor pris på dens lære og engasjerer seg i et livslangt studium av dens guddommelige visdom. Under gudstjenester er Bibelen noe vi grunner på og snakker om. Andre bøker med hellig skrift – Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle – styrker og underbygger Guds lære gjennom flere vitner og inneholder gripende beretninger om de personlige erfaringene mange hadde med Jesus Kristus. Kirkens apostel M. Russell Ballard har sagt: “Mormons bok svekker eller reduserer ikke Bibelen eller legger mindre vekt på den. Tvert imot, den utfolder, underbygger og hever den.”

5. Er mormonene kristne?

Jesus Kristus står sentralt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som bærer hans navn. Hver bønn i hjemmet og hver tale i et møtehus blir avsluttet i Jesu Kristi navn. Nadverdens symboler, som tas ukentlig under gudstjenester, er symboler på hans forsoning. Kristi sonoffer betaler prisen for alle menneskers synd på betingelse av individuell omvendelse. Hans offer gjør også hele menneskeheten i stand til å gjenoppstå til udødelighet.

6. Hva er Kirkens standpunkt med hensyn til rasespørsmål?

Evangeliet er for alle. Personer fra alle etniske grupper har alltid vært velkommen i Kirken og har blitt døpt som medlemmer, de har forkynt fra prekestolen og holdt bønn i forsamlinger. Selv om det aldri har vært retningslinjer i Kirken for segregerte menigheter, ble ikke mannlige medlemmer av afrikanske avstamning ordinert til prestedømsembeder. Dette endret seg i juni 1978, og Kirken begynte umiddelbart å ordinere aktive mannlige medlemmer av afrikansk avstamning til prestedømsembeder uansett hvor i verden de deltok. I 2006 erklærte Gordon B. Hinckley, som da var Kirkens president, at “ingen som kommer med nedsettende bemerkninger om noen av en annen rase, kan regne seg som en sann Kristi disippel. Heller ikke må han tro at han er i harmoni med Kirkens læresetninger. La oss huske at vi alle er en sønn eller en datter av vår Fader i himmelen som elsker alle sine barn.”

7. Hva kan mormonkvinner gjøre i Kirken?

Kvinner spiller en viktig rolle i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges arbeid. Selv om kvinner ikke blir ordinert til prestedømmet i Kirken, og derfor ikke forretter i ritualer som velsignelse av nadverdens symboler eller dåp, virker de i høye lederstillinger og som misjonærer og lærere, og de taler rutinemessig fra talerstolen og holder forsamlingsbønn under gudstjenester.

8.  Hvorfor sender Kirken ut misjonærer?

Misjonærarbeidet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er basert på det nytestamentlige mønster av misjonærer som virker i par for å forkynne evangeliet og døpe troende i Jesu Kristi navn (se for eksempel Peter og Johannes' arbeid i Apostlenes gjerninger). Mer enn 52 000 misjonærer under 25 år er til enhver tid på misjon for Kirken i nesten 350 misjoner over hele verden. Misjonærarbeid er frivillig, og misjonærene finansierer sin egen misjon. De får sitt oppdrag fra Kirkens hovedkvarter, og blir bare sendt til land hvor myndighetene har godkjent Kirkens virksomhet. I noen deler av verden deltar misjonærene bare i humanitært arbeid eller spesielle oppdrag. 

9. Hva er mormonenes syn på hensikten med livet?

For siste-dagers-hellige ses den jordiske tilværelse i sammenheng med et stort overblikk over historien, fra et førjordisk liv der alle menneskers ånder levde sammen med vår himmelske Fader, til et fremtidig liv i hans nærhet, der fortsatt vekst, læring og utvikling vil finne sted. Livet på jorden er å anse som en prøvetilstand der menn og kvinner blir satt på prøve – og hvor de får erfaringer som ikke kan oppnås noe annet sted. Gud visste at menneskene ville gjøre feil, så han sørget for en Frelser, Jesus Kristus, som ville påta seg verdens synder. For medlemmer av Kirken er fysisk død på jorden ikke en slutt, men begynnelsen på neste trinn i Guds plan for sine barn.

10. Hvorfor røyker eller drikker ikke mormonene?

Helseloven for siste-dagers-hellige er basert på Visdomsordet, en åpenbaring fra 1833 som beskriver mat som er sunn og stoffer som ikke er bra for menneskekroppen. Følgelig er alkohol, tobakk, te, kaffe og ulovlige rusmidler forbudt på grunn av deres avhengighetsskapende og skadelige virkning. En 14 år lang studie ved UCLA som ble fullført i 1997, førte oversikt over dødelighet og helsepraksis blant 10 000 medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i California. Den viste at Kirkens medlemmer som overholdt helseloven, var blant dem med lavest dødelighet av kreft og hjerte- og karsykdommer i USA, og at Kirkens medlemmer som fulgte loven, hadde en forventet levealder som var 8-11 år høyere enn den generelle hvite befolkningen i USA.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.