Emne

Velferd og selvhjulpenhet

Formålet med velferdsprogrammet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er å ta vare på de trengende og samtidig undervise i prinsipper som vil gjøre trengende personer i stand til å bli selvhjulpne og beholde sin selvrespekt. Programmet gir også alle andre medlemmer av Kirken muligheter til å utføre tjeneste – og derved oppfylle budet Jesus Kristus ga om i gi mat til den sultne, gi drikke til den tørste, ta inn den fremmede, kle den nakne og besøke den syke.

Kort tid etter organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 1830 etablerte lederne biskopenes lagerhus, steder der korn og andre råvarer som frivillig ble donert av medlemmene, ble lagret og distribuert for å hjelpe trengende medlemmer. I april 1936 organiserte Kirken formelt et velferdsprogram for å hjelpe Kirkens medlemmer som led under de katastrofale følgene av den store depresjonen. I dag har dette velferdsprogrammet strukket seg til alle verdenshjørner og bistår mennesker av alle trosretninger.

  • Midler til velferdsprogrammet kommer fra donasjoner gjort av Kirkens medlemmer. En søndag i måneden står Kirkens medlemmer over to måltider og gir pengene de ville ha brukt på mat, til Kirken.
  • Trengende mennesker kartlegges av lederen (biskopen) for den lokale menigheten, med bistand fra Hjelpeforeningens president – en kvinne fra menigheten som er leder for kvinnenes organisasjon. Forsamlingenes størrelse holdes innenfor et par hundre personer slik at lokale ledere kan kjenne sine medlemmer.
  • På noen steder med høye konsentrasjoner av medlemmer av Kirken, kan velferdstilbudet være betydelig. Welfare Square nær Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah, er den største konsentrasjonen av slike anlegg. Her finnes en hermetikkfabrikk, et meieri, et biskopenes lagerhus, en gjenbruksforretning, et arbeidskontor, samt siloer hvor hvete og andre kornsorter blir lagret.
  • Biskopenes lagerhus har ofte blitt sammenlignet med supermarkeder uten kasser. Mat og husholdningsartikler gis til dem som ikke har råd til dem, og som har med seg en skriftlig rekvisisjon signert av sin lokale biskop. De som mottar varer, gis muligheter til å arbeide for det de får, i den grad de har evne til det. Det finnes 129 biskopenes lagerhus rundt om i verden.
  • Arbeidskontorer hjelper arbeidssøkere med arbeidstrening, å forbedre sin CV og å finne jobbmuligheter. Det finnes 259 sentre rundt om i verden.
  • Deseret Industries er en ideell organisasjon som både fungerer som et arbeidstreningsanlegg og driver gjenbruksforretninger. Gjenbruksforretningene er åpne for offentligheten.
  • Kirkens familiekontor er en privat, ideell organisasjon som gir rådgivning, adopsjonstjenester, støttegrupper for rehabilitering ved avhengighet, samt ressurser for sosiale, emosjonelle og åndelige utfordringer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.