0.jpg
Pressemelding

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gitt følgende uttalelse:

“Alltid når Herren har hatt et folk på jorden som er villig til å adlyde hans ord, har de blitt befalt å bygge templer. Skriftene dokumenterer mønstre for tempeltilbedelse fra den tid Adam og Eva, Moses, Salomo, Nephi og andre levde.

Med gjengivelsen av evangeliet i disse siste dager, har tempeltilbedelse også blitt gjengitt for å velsigne menneskers liv over hele verden så vel som på den andre siden av sløret.

Gjennom århundrene har detaljer angående tempelarbeid blitt tilpasset med jevne mellomrom, det være seg språk, bygningskonstruksjon, kommunikasjon og opptegnelsesføring. Profeter har undervist at det aldri vil bli slutt på slike justeringer etter som Herren instruerer sine tjenere.

Et innviet tempel er det helligste av alle hellige steder for tilbedelse på jorden. Dets ordinanser er hellige og blir ikke drøftet utenfor et hellig tempel.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.