Nyhetsartikkel

Kirken med delegasjon på UNESCO-konferanse i Makedonia

“Vi er alle Guds barn. Vi er alle brødre og søstre,” sa Manfred Schütze under sin tale på konferansen. Lederen for den fire mann sterke delegasjonen fra Kirken, oppfordret alle deltagerne til å “styrke de bånd vi har til felles”. Schütze ble ledsaget av koordinator for informasjon og samfunnskontakt i Makedonia, Klementina Vasileva, juridisk rådgiver i Europa, David Colton, og leder for informasjon og samfunnskontakt i Europa, dr. Ralf Grünke.

Konferansen fokuserte på tre temaer: pluralistiske samfunn og religiøs toleranse, å leve sammen ved å respektere forskjellene, samt medias bidrag til tverr-religiøs og tverr-kulturell dialog. I sin tale viste Vasileva til at religionsfrihet er et prinsipp som er nedfelt i Kirkens grunnleggende læresetninger, kalt trosartiklene. “Vi må være talsmenn for fredelig dialog og respekt for og etablering av juridiske plattformer for religionsfrihet for alle, og ta til orde når andres religionsfrihet står i fare,” fortalte Colton publikum. Dr. Grünke understreket at nyhetsformidling om religion må  være rettferdig, nøyaktig og grundig.

Verdenskonferansen om dialog mellom religioner og sivilisasjoner finner sted hvert tredje år. Representanter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige deltok også aktivt i 2007 og 2010.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.