TemplesPandemic01_220131_v1.jpeg
Pressemelding

Templene fortsetter å være i drift under pandemien

Sikkerhetsprotokoller og begrenset kapasitet bidrar til at tempelordinansene er tilgjengelige også når omikron-varianten oppstår

Tempelavdelingen har kommet med følgende uttalelse:

Etter en kort nedstenging ved utbruddet av covid-19-pandemien, begynte templene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gjenopptakelse av driften i mai 2020. Siden den gang er ordinanser utført i templene slik lokale forhold og offentlige helse- og sikkerhetsretningslinjer tillater det. Vi fortsetter å drifte templene på en trygg og varsom måte og overvåker virkningene av omikron-varianten. Helse- og sikkerhetsprotokoller kan fortsatt bli justert slik lokale forhold krever.

Vi er takknemlige for velsignelsen ved å ha templer over hele verden som fortsatt kan være i drift under pandemien. Fordi templene ennå ikke kan operere med full kapasitet og for å gi fysisk distansering i ordinansområder, er avtaletider for ordinanser svært begrenset. Vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen til alle som blir påvirket. Vi ber tempelbesøkende om å følge alle helse- og sikkerhetsprotokoller og ikke komme til tempelet hvis de har symptomer på covid-19 eller nylig har blitt utsatt for viruset.

For å hjelpe alle å komme til tempelet mens det er begrenset kapasitet, oppfordrer vi Kirkens medlemmer til å planlegge avtaler i lang tid på forhånd, vurdere å delta i hver tempelordinans og avlyse avtaler de ikke kan holde så snart som mulig, slik at andre kan delta.

Kirkens ledere og ansatte arbeider for å utvide kapasiteten slik at flere brukere kan komme til tempelet så snart det er mulig. Vi forbedrer også tempelets planleggingssystem basert på tilbakemeldinger vi får. Kirkens medlemmers velbefinnende og ønsket om å være gode borgere veileder enhver avgjørelse angående templene. Vi ønsker at alle skal få nyte velsignelsene ved å tjene og tilbe i Herrens hus.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.