Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Pressemelding

Et nytt hefte oppfordrer til forståelse mellom muslimer og siste dagers hellige

Ressursen er tilgjengelig på åtte språk

Et nytt 35-siders hefte kalt “Muslimer og siste dagers hellige: Tro, verdinormer og livsstil,” er tilgjengelig på ChurchofJesusChrist.org på åtte språk: Arabisk, engelsk, farsi, fransk, tysk, spansk, tyrkisk og russisk*. Heftet finnes også på disse språkene i Evangeliebibliotek-appen ved å gå til “Bøker og leksjoner”, for så å åpne “Interreligiøse relasjoner”.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Ressursen ble først nevnt av eldste David A. Bednar og eldste Gerrit W. Gong i De tolv apostlers quorum på en konferanse om islam ved Brigham Young University i oktober 2021. Heftet introduserer muslimer (de som følger islam) og siste dagers hellige (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) for hverandre. Heftet er et resultat av mange års arbeid, herunder samarbeid med muslimske imamer.

“Da vi påtok oss dette arbeidet sammen med muslimske kolleger, la vi merke til hvor mye det er til felles mellom de to trossamfunnene,” sa eldste Bednar i den 30 minutter lange videoen som følger med heftet. “For eksempel: Både siste dagers hellige og muslimer har oppriktig tro på Gud, profeter, hellige skrifter og hellige steder. Vi deler felles verdinormer som betydningen av familie, kyskhet og å hjelpe de trengende. Livsstilen til følgere av begge trossamfunns omfatter praksis som bønn, faste og beskyttelse av vår fysiske helse. Felles oppfatninger, verdier og praksis i begge trossamfunn strekker seg forbi alle politiske, etniske eller kulturelle grenser.”

Selv om vi erkjenner forskjeller mellom de to religionene, illustrerer kapitlene i heftet noen av de delte trosoppfatningene. For eksempel:

  • Gud er allvitende og allmektig. Tro skulle uttrykkes i tanke, ord og handling.
  • Profeter er avgjørende for å gi veiledning fra Gud.
  • Jesus Kristus spiller en viktig, men forskjellig, rolle i de to gruppene.
  • Åpenbaring fra Gud som gis gjennom sendebud som hellig skrift, er grunnlaget for å lære Guds vilje, holde forpliktelser og delta i trofast tilbedelse.
  • Mennesker må kommunisere med Gud gjennom daglig bønn.
  • Gud fryder seg over renhet og kyskhet.
  • Kvinner er avgjørende i samfunnet og i hjemmet.
  • Familien er samfunnets grunnleggende enhet og en viktig kilde til glede.

I videoen avviser eldste Bednar nedsettende bemerkninger og generaliserte uttalelser noen siste dagers hellige har kommet med om tilhengere av islam.

“Vi føler dårlig og at vi blir feilaktig fremstilt når en nyhetsreportasje forteller at en som begikk en alvorlig forbrytelse, var en siste dagers hellig. Eller når kirken vår forveksles med utbrytergrupper hvis adferd er i strid med vår,” sa eldste Bednar. “På lignende vis er det å antyde at alle muslimer er knyttet til alvorlige forbrytelser her i USA eller andre steder i verden, like unøyaktige og støtende for muslimer. Muslimer avviser slike handlinger, akkurat slik siste dagers hellige gjør. Enhver stor religion har ekstremister som feiltolker læresetningene i sin egen religion, eller som prøver å gjøre noe galt i religionens navn.”

I videoen understreker også apostlene Kirkens innsats der de sammen med muslimer forsvarer religionsfrihet for alle.

“Når vi møter muslimske ledere over hele verden, snakker vi om å forsvare religionsfrihet,” sa eldste Gong. “Troende må stå sammen for toleranse og verdighet for mennesker av alle religiøse trosoppfatninger.”

Eldste Bednar sa at Kirken føler “svært sterkt for religionsfrihet ikke bare for oss selv, men for alle. I likhet med noen muslimer i USA eller andre steder i verden, har medlemmer av vår kirke følt virkningene av forfølgelse og profilering, og vi slutter oss til gode mennesker overalt for å fordømme slike handlinger.”

*Heftet vil bli tilgjengelig på tysk og russisk på et senere tidspunkt.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.