Pressemelding

Sykepleiestudenter fra BYU på reise til Polen hjelper ukrainske flyktninger

Denne historien gjengis her med tillatelse fra TheChurchNews.com. Den er ikke til bruk for andre medier.

Av Rachel Sterzer Gibson, Church News

Sykepleiestudenten Nadia DeVol fra Brigham Young University (BYU) har familie i Ukraina, og hadde bedt om en mulighet til å hjelpe folket der på en eller annen måte.

Muligheten kom da hun nylig ble med en gruppe studenter og professorer ved BYU, et universitet som drives av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, på en studietur til Polen for å virke i ukrainske flyktningesentre. “Jeg er uendelig takknemlig for å ha blitt tilbudt ressursene og plassen til å være med på dette prosjektet på grunn av BYU,” sa DeVol i en nyhetsmelding fra BYU 13. juni.

BYU nursing 1
BYU nursing 1
En gruppe studenter og professorer ved BYU reiste til Polen i mai 2023 for å virke på et senter for ukrainske flyktninger. Foto: BYU photo, gjengitt med tillatelse fra Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

DeVol, som er halvt ukrainsk og snakker flytende russisk, virket som tolk for gruppen da de ga medisinsk hjelp, underviste om helse og velvære, og donerte medisinsk utstyr verdt tusenvis av dollar.

Spiren til årets reise ble sådd for et år siden da Julie Valentine, dekanus ved College of Nursing, og Leslie Miles, professor ved College of Nursing, tok med seg en annen gruppe sykepleiestudenter for å hjelpe ukrainske flyktninger Warszawa i Polen.

BYU nursing 2
BYU nursing 2
En BYU-student underviser en klasse ved Jednosc - et utdannelses- og kultursenter for ukrainske flyktninger - på en studietur i mai 2023. Foto: BYU photo, gjengitt med tillatelse fra Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I et innlegg på sosiale medier om studieturen utenlands i fjor skrev Valentine om hvordan studenter ved BYU var eksempler på College of Nursings motto “learn the Healer’s art” (lær Helbrederens håndverk).

“Ord blir fattige i denne fortvilelsen, skrekken, robustheten, medfølelsen og håpet” skrev hun på Twitter etter at gruppen deres brukte 20 timer den dagen på å hjelpe flyktninger.

Kort tid etterpå sa Miles og Valentine i en nyhetsmelding fra BYU at de var fast bestemt på å yte mer hjelp til de ukrainske flyktningene. “Dette tar ikke slutt, og de humanitære behovene er enorme,” sa Valentine i 2022.

Med hjelp fra DeVol og noen få andre studenter ved BYU – Jed Fuller, Nilen Herrod og Saydie Clark – opprettet de en ideell organisasjon kalt “Unity for Ukraine” (Enhet for Ukraina) for å støtte innsatsen til Jednosc, et kultur- og utdannelsessenter opprettet av ukrainske lærere for å hjelpe flyktninger.

“Vi opprettet Unity fordi vi ønsker at disse ukrainske lærerne og deres skole skal blomstre,” forklarte DeVol. “De hjelper kvinner og barn som har fått livet snudd på hodet, og vi ønsker å se at de lykkes.”

Årets gruppe med utenlandsstudenter, sammen med Valentine og Miles, brukte mye av sin tid til å yte bistand og undervise klasser ved Jednosc. De underviste i hvordan håndtere stress, angst og traumer, og ga grunnleggende medisinsk hjelp ved å sjekke vitale funksjoner, tilby trøst én-til-én og levere medisinsk utstyr.

I et innlegg på sosiale medier 18. mai, delte Valentine et bilde av en BYU-student som snakket på tomannshånd med en flyktning. “Omsorg for den ‘ene’ … Så mange behov, men likevel betyr det mye å løfte bare ett hjerte,” skrev hun.

BYU nursing 3
BYU nursing 3
Omsorg for den "ene". En student ved BYU College of Nursing, hjelper til på et ukrainsk flyktningmottak.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Brenna Wilkinson, nylig avgangsstudent ved BYU, som var tolk mens hun var på senteret, sa i nyhetsmeldingen fra BYU: “Jeg har fått en dypere respekt for og perspektiv på menneskelivet.”

Wilkinson fortalte om en samtale hun hadde med en mor som snakket om traumene sønnen hennes måte bearbeide etter å ha blitt tvunget til å flykte fra landet sitt.

“Jeg ba henne forklare nærmere for å være sikker på at jeg hadde hørt henne riktig da hun sa at hennes lille gutt hadde sett skuddvekslinger og bombinger. Hun så rett på meg og sa: ‘Selvfølgelig.’”

Wilkinson sa at hennes erfaringer ved BYU, innbefattet det nylige utlandsstudiet, har hjulpet henne å se etter hva hun kan gjøre for andre, istedenfor bare for seg selv.

Reisen til Polen har motivert DeVol til å yte Kristus-lignende kjærlighet og helbredelse i sitt fremtidige yrkesliv som sykepleier, sa hun. “Tragedien florerer, men arbeidet vi gjorde handlet i mindre grad om tragedier og mer om styrken i menneskets ånd og om plikten vi har til å hjelpe fordi vi er mennesker og det er godt å gjøre.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.