Newsroom
Pressemelding

Storbritannias statsminister mottar personlig slektshistorie fra Kirken


 

Storbritannias statsminister David Cameron mottok over seks generasjoner av sin slektshistorie, sammen med en detaljert historisk bakgrunn, av representanter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under et møte i Parlamentet (4. februar).

David Cameron er en av flere fremstående verdensledere som har fått personlige eksemplarer av sin slektshistorie. Tidligere statsledere som har blitt hedret, omfatter USAs president Barack Obama, Australias tidligere statsminister Julia Gillard og Tysklands tidligere president Johannes Rau.

Da han overrakte gaven på vegne av Kirken, sa eldste Patrick Kearon i presidentskapet for området Europa: “Vi er så glade for å kunne sette sammen denne slektshistoriske opptegnelsen og overrekke den til statsministeren og hans familie. Vi håper de vil glede seg over å lære mer om sin arv.” Eldste Kearon ble ledsaget av eldste Clifford T Herbertson, områdesytti.

På møtet deltok også parlamentsmedlemmene David Rutley og Craig Whittaker, som begge er medlem av Kirken. 

De omhyggelig granskede dokumentene ble utarbeidet av spesialister fra Kirkens slektshistoriske avdeling, som forvalter verdens mest omfattende samling av slektshistoriske opptegnelser, med mer enn 5,7 milliarder navn og 1,1 milliarder historiske opptegnelser som er gratis og allment tilgjengelig på Internett gjennom familysearch.org, og gjennom nesten 4800 slektshistoriske sentre over hele verden. De som benytter disse tjenestene, kan også bygge opp, dele og bevare sitt eget slektstre, bilder og historier på nettstedet.

Det er 112 slektshistoriske sentre i Storbritannia, og alle er åpne for publikum. Det største ligger ved siden av Nasjonalarkivet i Kew i Vest-London.

David Camerons slektshistorie inneholder informasjon om hans forfedre som kjempet i 1. verdenskrig, noe som gjenspeiler Kirkens arbeid med opptegnelser fra 1. verdenskrig, blant annet ved indeksering av millioner av militære dokumenter.

Kirken har nå nesten 190 000 medlemmer i 334 forsamlinger i Storbritannia.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.