Pressemelding

Nytt Newsroom-nettsted for Romania lansert

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges avdeling for informasjon og samfunnskontakt i området Europa lanserte ved midnatt lørdag 7. februar 2015 Romanias nye nyhetsredaksjon, Kirkens nettsted for nyhetsmedier, opinionsledere og allmennheten. Nettstedet følger samme utforming som Kirkens internasjonale nyhetsredaksjon, som i dag brukes i 72 land og områder.

President Clark D. Ivory, som presiderer over Kirken i Romania og Moldova, bemerket at “Kirken fortsetter å bli stadig mer global i sitt perspektiv etter hvert som vi får flere medlemmer over hele verden. Med dette i sinne er det viktig å forbedre kommunikasjonen på morsmålene hvor vi har etablert Kirkens forsamlinger.” Han tilføyde at “nyhetsredaksjonen er en del av dette, ettersom den når personer som tidligere hadde mange misoppfatninger om vårt budskap. Vi tror på Jesus Kristus, og vi ønsker å betjene alle mennesker i alle deler av verden.”

Kirkens representant for informasjon og samfunnskontakt i Romania, Dina Cojocaru, er enig i at lanseringen av dette nye nettstedet er en milepæl for Kirken i landet. “Kirken bruker alle midler som Gud gjør tilgjengelig for å oppfylle befalingen i Markus 16:15: ‘Forkynn evangeliet for all skapningen.’ Dette nettstedet er et av disse midlene. Vi vil kunne lese om evangeliets læresetninger og hvordan Kirkens medlemmer gjør sitt beste for å anvende disse læresetningene i sitt liv. Alle som snakker rumensk, vil ha tilgang til denne informasjonen, og slik når vi virkelig ‘all skapningen’.”

Det nye nettstedet finnes på www.redactiamormona.ro. Nettstedet har blant annet:

  • Nyhetsvennlig design og navigasjon.
  • Forbedret søkemotor for å gjøre det lettere for nyhetsorganisasjoner å finne innhold.
  • En ny multimediadel som samler bilder, video- og lydfiler, og gjør dem tilgjengelig for bruk av nyhetsmedier, bloggere og andre.
  • Mer innhold på forsiden, som hovedoppslag og blogginnlegg.
  • Emneoversikt som samler informasjon etter emne. Antall emner vil vokse med tiden.

I tillegg til disse forbedringene er det gjort betydelige tekniske forbedringer for at Kirken skal kunne gi informasjon til nyhetsmedier, bloggere og publikum på en mye raskere og mer omfattende måte. En del for tilbakemelding og kontaktopplysninger er eksempler på dette.

“Det er så spennende å ha nyhetsredaksjonen på rumensk!” sier Izabela Geambasu, den nye nettredaktøren. “Jeg har fulgt den internasjonale nyhetsredaksjonen, og har ofte følt at den eller den artikkelen ville være perfekt for mine landsmenn, som ofte har mange spørsmål om hvem vi er som kirke eller medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I den rumenske nyhetsredaksjonen vil de nå kunne finne svar på sine spørsmål på sitt eget språk.”

 “Vi er glad for at en av de første artiklene på nyhetsredaksjonen var et videobudskap til det rumenske folk fra apostel Russell M. Nelson, en av vår Herre og Frelser Jesu Kristi levende apostler som velsignet Romania for 25 år siden,” avslutter Izabela.

Nettstedet ble lansert noen dager før 25-årsdagen for innvielsen av Romania for forkynnelse av Jesu Kristi gjengitte evangelium.

For øyeblikket er Romanias nyhetsredaksjon det nittende nettstedet i sitt slag i området Europa, og ytterligere to land er planlagt åpnet i de kommende ukene.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.