Pressemelding

Siste-dagers-hellige oppholder nytt første presidentskap i høytidelig forsamling

To nye ledere utnevnt til De tolv apostlers quorum

 Dallin H. Oaks ble oppholdt som førsterådgiver og Henry B. Eyring som annenrådgiver i Det første presidentskap – Kirkens høyeste ledende organ.

Det nye første presidentskap ble utnevnt og introdusert til media den 16. januar, men den årlige generalkonferanses møte lørdag formiddag, fra konferansesenteret i Salt Lake City, var den første muligheten for siste-dagers-hellige over hele verden å offentlig oppholde sitt nye lederskap.

Det ble også bekjentgjort to nye medlemmer av De tolvs quorum under lørdag formiddags høytidelige forsamling. Eldste Gerrit W. Gong og eldste Ulisses Soares ble oppholdt som de nyeste medlemmene av dette quorumet. De fyller de ledige plassene etter avdøde president Thomas S. Monson og eldste Robert D. Hales.

             
            

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.